Publikacje autora:

Sebastian Dawid Kotuła

 1. Aplikacje mobilne nie tylko w bibliotece

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 175 Wstęp Rozdział I. Metodologia prowadzonych badań1.1. Popularność aplikacji a wykorzystane narzędzia badawcze1.2. Wybór aplikacji – kwerenda1.3. Sposób analizy aplikacji oraz struktura ich opisu Roz

 1. Dziedzictwo kultury książki a środowisko cyfrowe World Wide Web
  [The Heritage of Book Culture Confronted with Digital Environment of World Wide Web]

  Przegląd Biblioteczny 2013, R. 81, z. 1, s. 5-18

 1. Information Seeking on the World Wide Web in Opinions of Humanities Students – Survey Results
  [Wyszukiwanie informacji w World Wide Web w opinii studentów kierunków humanistycznych – wyniki ankiety]

  Przegląd Biblioteczny 2021, R. 89, z. 2, s. 191-204

 1. Od Web 1.0 do biblioteki 2.0
  [From Web 1.0 to library 2.0]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2008, nr 1 (91), s. 27-34

 1. Pole badawcze bibliologii i informatologii – wybrane problemy
  [Research Fields of Book Studies and Information Studies – Selected Issues]

  Przegląd Biblioteczny 2018, R. 86, z. 3, s. 345-357

 1. Wstęp do Open Source

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 156 Wstęp 1. Krótka historia ruchu open source 1.1. Richard Matthew Stallman i Free Software Foundation1.2. Eric Steven Raymond i Open Source Initiative1.3. Popularne licencje open source1.4. Społeczne podsta