Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 128

WSTĘP

Rozdział I
TENDENCJE W ROZWOJU WSPÓŁCZESNYCH BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Rozdział II
BIBLIOTEKI SZKOLNE W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

Rozdział III
ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE I NARODOWE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ BIBLIOTEKARSTWA SZKOLNEGO

Rozdział IV
AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ BIBLIOTEK SZKOLNYCH. STANDARDY

Rozdział V
NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

Rozdział VI
ORGANIZACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ – SZKOLNEGO CENTRUM INFORMACJI

Rozdział VII
PROCESY BIBLIOTECZNE

Rozdział VIII
DYDAKTYKA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Rozdział IX
PRACA Z CZYTELNIKIEM INDYWIDUALNYM

Rozdział X
WYBRANE FORMY DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ (GRUPOWEJ I ZBIOROWEJ)

Rozdział XI
BIBLIOTEKA SZKOLNA W ŚRODOWISKU

Rozdział XII
DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH NA RZECZ BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY SZKOLNYCH

Rozdział XIII
EWALUACJA. OCENA JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Rozdział XIV
BADANIE CZYTELNICTWA W SZKOLE

Rozdział XV
PROMOCJA I PUBUC RELATIONS W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Rozdział XVI
WARSZTAT FACHOWY NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

ZAKOŃCZENIE

ZAŁĄCZNIKI

INDEKS PRZEDMIOTOWY

Biblioteka szkolna dzisiaj
Pobierz publikację