Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 82

 

WSTĘP
WYKAZ SKRÓTÓW

Rozdział 1
PROBLEM POJĘCIA BARIER INFORMACYJNYCH
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Wyjaśnienie terminów
1.3. Bariery informacyjne a potrzeby i zachowania informacyjne
1.4. Podsumowanie

Rozdział 2
PRZYKŁADY TYPOLOGII BARIER INFORMACYJNYCH
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Typologie ogólne
2.3. Typologie szczegółowe
2.4. Podsumowanie

Rozdział 3
BARIERY INFORMACYJNE W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Badania wielu typów barier informacyjnych
3.2.1. Badania wśród pracowników naukowych
3.2.2. Badania wśród studentów
3.2.3. Badania wśród pracowników firm i przedsiębiorstw
3.2.4. Badania wśród pracowników i pacjentów służby zdrowia
3.2.5. Badania w innych grupach użytkowników
3.3. Badania wybranych typów barier informacyjnych
3.3.1. Bariery w korzystaniu z katalogów komputerowych i baz danych na CD
3.3.2. Bariery w korzystaniu z Internetu
3.3.3. Bariera języków obcych
3.3.4. Badania innych typów barier
3.4. Podsumowanie

Rozdział 4
BARIERY INFORMACYJNE W ŚRODOWISKU NAUKOWYM – WYNIKI BADAŃ WŚRÓD PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE  
4.1. Uwagi wstępne
4.2. Metodologia badań
4.3. Bariery informacyjne wśród pracowników naukowych UWM
4.3.1. Znaczenie źródeł informacji i kwestia dostępu do nich
4.3.2. Rodzaje i charakterystyka barier informacyjnych
4.3.3. Czynniki ułatwiające poszukiwanie informacji
4.3.4. Samoocena respondentów jako użytkowników informacji
4.4. Bariery informacyjne wśród studentów UWM
4.4.1. Znaczenie źródeł informacji i kwestia dostępu do nich
4.4.2. Rodzaje i charakterystyka barier informacyjnych
4.4.3. Czynniki ułatwiające poszukiwanie informacji
4.4.4. Samoocena respondentów jako użytkowników informacji
4.5. Podsumowanie

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bariery informacyjne
Pobierz publikację