Publikacje autora:

Aneta Firlej-Buzon

 1. Dokumenty życia społecznego
  w teorii i praktyce bibliotekarskiej w Polsce

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 53

 1. Heurystyka – geneza oraz współczesne zastosowania
  [The concept of heuristics – it’s origin and modern applications]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2003, nr 1 (81), s. 23-37

 1. O architekturze informacji
  [About architecture of information]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2004, nr 1 (83), s. 129-131