Słowo wstępne (Jadwiga Woźniak-Kasperek)

Marta Skalska-Zlat
BIBLIOGRAFIA W PERSPEKTYWIE NAUKOZNAWSTWA

Jadwiga Sadowska
GŁÓWNE PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ POLSKIEJ BIBLIOGRAFII

Jarosław Pacek
PRZEDMIOT BIBLIOGRAFII W PERSPEKTYWIE ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

Wanda Klenczon
INSTYTUT BIBLIOGRAFICZNY – TRADYCJA I NOWE WYZWANIA

Magdalena Krynicka
„PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY” – NIEZBĘDNE ŹRÓDŁO INFORMACJI

Barbara Kotalska
KONTROLA JAKOŚCI OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO W „BIBLIOGRAPHIE NATIONALE FRANÇAISE–LIVRES”

Alicja Matczuk
BIBLIOGRAFIA SPECJALNA. HISTORIA I ZAKRES POJĘCIA

Artur Znajomski
BIBLIOGRAFIE ZESPOŁÓW OSOBOWYCH – INSTYTUCJI. STAN I POTRZEBY

Elżbieta Grzybowska
BIBLIOGRAFLĄ. PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW SZKOŁY WYŻSZEJ JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI I NARZĘDZIE BIBLIOMETRYCZNE NA PRZYKŁADZIE BAZY DANYCH BIBLIOGRAFIA DOROBKU NAUKOWEGO UMCS W LUBLINIE

Teresa Górniak
BIBLIOGRAFIE OSOBOWE I ZESPOŁÓW OSOBOWYCH W DOROBKU PUBLICYSTYCZNYM PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1945–2006

Adam Nowak
FENOMEN BIBLIOGRAFII HISTORII POLSKI 1815–1914. ANALIZA TEORETYCZNA

Anna Gruca
BIBLIOGRAFIA HISTORII POLSKIEJ – PROBLEMY WARSZTATU BIEŻĄCEJ BIBLIOGRAFII SPECJALNEJ

Sylwia Wesołowska
BIBLIOGRAFIA POMORZA ZACHODNIEGO – TRADYCJE I PERSPEKTYWY

Agnieszka Łakomy
DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOGRAFICZNA ŚWIADECTWEM LOSÓW POLSKIEJ KSIĄŻKI ZA GRANICĄ W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

Magdalena Mnikowska
Z WARSZTATU BIBLIOGRAFICZNEGO ORIENTALISTY. O ZNACZENIU WYBRANYCH PRAC LEKSYKOGRAFICZNYCH ORAZ STUDIÓW JĘZYKOZNAWCZYCH W BADANIU WPŁYWÓW TURCJI OSMAŃSKIEJ NA KULTURĘ POLSKĄ

Wiesława Libera, Wanda Pochwatko-Kołodziejska
BIBLIOGRAFIA ZAGADNIEŃ ROLNICZYCH I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ W CENTRALNEJ BIBLIOTECE ROLNICZEJ W WARSZAWIE

Adam Jachimczyk
POLSKIE SPISY BIBLIOGRAFICZNE NA WORLD WIDE WEB

Katarzyna Pilitowska
BIBLIOGRAFIA W STANDARDZIE WEB 2.0 – MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA

Jadwiga Woźniak–Kasperek
NARZĘDZIA WYSZUKIWANIA TREŚCIOWEGO W SPISACH BIBLIOGRAFICZNYCH

Małgorzata Jaskowska, Agnieszka Korycińska-Huras, Maria Próchnicka
BIBLIOGRAFIA JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI NAUKOWEJ – W OPINII STUDENTÓW

Monika Krakowska
KSZTAŁCENIE Z ZAKRESU BIBLIOGRAFII JAKO SPOSÓB WSPIERANIA ROZWOJU KOMPETENCJI INFORMACYJNYCH W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

Agnieszka Bajor, Hanna Langer
WYKORZYSTANIE BIBLIOGRAFICZNYCH BAZ DANYCH W DYDAKTYCE INSTYTUTU BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

Publikacja dofinansowana przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
Bibliografia
Pobierz publikację