Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 7

Książka wydana staraniem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy wsparciu finansowym Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego w ramach badań statutowych "Biblioteka i informacja w systemie edukacji"
Koncepcja organizacyjno-programowa informacji edukacyjnej w Polsce
Pobierz publikację