Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 175

Wstęp

Rozdział I. Metodologia prowadzonych badań
1.1. Popularność aplikacji a wykorzystane narzędzia badawcze
1.2. Wybór aplikacji – kwerenda
1.3. Sposób analizy aplikacji oraz struktura ich opisu

Rozdział II. Mobilność podstawą ludzkiej cywilizacji. Propedeutyka
2.1. Mobilna natura informacji
2.2. Od hominidów do smartfonów

Rozdział III. Wykorzystanie urządzeń mobilnych przez czytelników i bibliotekarzy
3.1. Użytkownicy a technologie mobilne
3.2. „Biblioteka w komórce”. Mobilne usługi biblioteczne – przegląd dotychczasowych rozwiązań w bibliotekach polskich i zagranicznych
3.2.1. Mobilne strony internetowe
3.2.2. Mobilne aplikacje
3.2.3. Wyszukiwanie i gromadzenie danych bibliograficznych oraz dostęp do cyfrowych zasobów bibliotecznych
3.2.3.1. Mobilne OPAC-i
3.2.3.2. Dostęp do najcenniejszych zbiorów bibliotek
3.2.3.3. Dostęp do treści książek oraz czasopism za pośrednictwem mobilnych urządzeń i aplikacji
3.2.4. Syndykacja treści, gromadzenie i zarządzanie danymi o dokumentach
3.2.5. Rzeczywistość rozszerzona
3.2.6. Technologia NFC
3.2.7. Udostępnianie czytelnikom urządzeń przenośnych
3.3. Web 2.0 a mobilność urządzeń i aplikacji
3.4. Open data

Rozdział IV. Wybrane aplikacje mobilne
4.1. Biblioteki
4.1.1. Katalogi biblioteczne (OPAC)
4.1.2. Przewodniki po bibliotekach
4.2. Czytanie
4.2.1. Czytniki dokumentów oraz dostęp do eBooków i audiobooków
4.2.2. Zapisywanie treści stron WWW do przeglądania w trybie offline
4.2.3. Czytniki RSS i selektywna dystrybucja informacji
4.2.4. Dostęp do treści prasowych i portali informacyjnych
4.2.5. Społeczności czytelników (ocenianie książek, dzielenie się recenzjami, katalogowanie itp.)
4.2.6. Czytniki kodów QR
4.3. Produktywność
4.3.1. Zarządzanie danymi w chmurze obliczeniowej
4.3.2. Zarządzanie plikami
4.3.3. Listy zadań oraz społecznościowe zarządzanie projektami
4.3.4. Kalendarze
4.3.5. Sterowanie komputerem za pomocą telefonu i telefonem za pomocą komputera
4.3.6. Zrzuty z ekranów oraz nagrywanie pulpitu komputera
4.3.7. Przeglądarki
4.4. Nauka i edukacja
4.4.1. Słowniki, translatory i encyklopedie
4.4.2. Podręczniki, lektury, cytaty
4.4.3. E-learning
4.4.4. Nauka języków obcych
4.4.5. Nauka szybkiego czytania
4.4.6. Nauka języków programowania, komend systemów Linux
4.4.7. Wyszukiwarki informacji o dokumentach naukowych, bazy pełnotekstowe
4.4.8. Zarządzanie informacją bibliograficzną i cytowaniami
4.4.9. Kalkulatory
4.4.10. Mapy i atlasy
4.4.11. Gry logiczne, matematyczne, edukacyjne, strategiczne oraz typu memory
4.5. Pisanie, tworzenie notatek, prezentacji, arkuszy kalkulacyjnych
4.5.1. Tworzenie i organizacja notatek
4.5.2. Nagrywanie dźwięku
4.5.3. Skanowanie
4.5.4. Pakiety biurowe
4.5.5. Wykresy
4.5.6. Mapy myśli (mind mapping)
4.6. Multimedia
4.6.1. Rysowanie, szkicowanie
4.6.2. Edycja i obróbka zdjęć
4.6.3. Edycja i obróbka wideo
4.6.4. Odtwarzacze wideo
4.6.5. Transmisja wideo i audio
4.6.6. Stacje radiowe
4.6.7. Stacje telewizyjne i wideo online
4.7. Media społecznościowe
4.7.1. Blogi i mikroblogi
4.7.2. Portale społecznościowe
4.7.3. Organizacja i udostępnianie zdjęć oraz dokumentów wideo
4.8. Komunikacja

Zakończenie
Parametry dotyczące popularności analizowanych aplikacji wraz z informacją o lokalizacji ich charakterystyk w książce
Bibliografia
Spis ilustracji
Spis sieciowych źródeł aplikacji

Publikacja dofinansowana przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS i Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
Aplikacje mobilne nie tylko w bibliotece
Pobierz publikację