Wstęp (Elżbieta Barbara Zybert)
Kilka słów od partnera konferencji (Jadwiga Czartoryska)

I. Kompetencje informacyjne w kontekście bibliologii i informatologii

 • Skąd się biorą cyfrowi humaniści? – nowe technologie w projektach społecznych (Ewa Krupa, Daria Drabik)
 • Czwarty paradygmat (Bruno Jacobfeuerborn, Mieczysław Muraszkiewicz)
 • Kompetencje człowieka w ujęciu informatologicznym (Remigiusz Sapa)
 • Knowledge communication – essential skill for workplace literacy (Anke Wittich)

II. Kompetencje informacyjne w praktyce bibliotecznej

 • Formy i metody pracy z młodzieżą w bibliotekach publicznych (Dorota Grabowska)
 • Edukacja informatyczna w kontakcie z bibliotecznym OPAC-iem (Dariusz Grygrowski)
 • „Latarnicy” w społeczności lokalnej na przykładzie Kiełczowa w województwie dolnośląskim – kształcenie kompetencji informacyjnych osób 50+ (Emilia Klich)
 • Biblioteka publiczna jako przestrzeń nieformalnej edukacji obywatelskiej i kształtowania wspólnotowych postaw (Filip Pazderski)
 • Biblioteka jako miejsce spotkania z «Innym» (Beata Płuciniczak)
 • Kształtowanie kompetencji mediacyjnych na przykładzie działalności miejskiej mediateki publicznej Marguerite Yourcenar w Paryżu (Iwona H. Pugacewicz)
 • Udział biblioteki publicznej w edukacji medialnej obywateli (Agata Walczak-Niewiadomska)
 • Książka elektroniczna w bibliotece (Jacek Włodarski)
 • Organizacja czasu wolnego młodzieży szkolnej w kontekście kompetencji czytelniczych i kontaktu z literaturą (Maja Wojciechowska)
 • Biblioteki dla dzieci i ich deklaracje misji (Michał Zając)

III. Kompetencje informacyjne w różnych obszarach aktywności

 • Badanie publicznych portali i serwisów internetowych w celu wskazania najlepszych praktyk w zakresie dostarczania informacji o zdrowiu i leczeniu – wstępne wyniki badań (Ewa Dobrogowska-Schlebusch, Barbara Niedźwiedzka, Maja Nowak-Bończa)
 • Informacja zdrowotna jako wynik interakcji społecznych (Justyna Jasiewicz)
 • Informacja zdrowotna - czy tego właśnie szukamy w sieci (Małgorzata Kisilowska)
 • Integracja nauki polskiej w kontekście wykorzystania informacyjno-społecznościowego portalu internetowego Academicon.pl (Robert Kryński, Grzegorz Gmiterek)
 • Kompetencje informacyjne – ważna składowa kompetencji zdrowotnych (Barbara Niedźwiedzka)
 • Kompetencje zdrowotne (health literacy) i ich znaczenie dla zdrowia (Zofia Słońska)
 • Doktoranci – mistrzowie czy zwykli studenci? Kompetencje informacyjne niezbędne studentom trzeciego stopnia (Zuza Wiorogórska)
Projekt realizowany we współpracy z Fundacją Orange
Czas przemian – czas wyzwań
Pobierz publikację
e-pub