Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 57

Książkę wydano przy wsparciu finansowym Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW w ramach badań statutowych i badań własnych Autora
Pobierz publikację