Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 52

Książka została wydana przy wsparciu finansowym Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW w ramach badań statutowych Autorki „Systemy semiotyczne i konceptualna organizacja wiedzy w systemach informacyjnych”
Klasyfikacja
Pobierz publikację