Wydano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Sztuki
Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych
Pobierz publikację