Publikacje autora:

Helena Hleb-Koszańska

  1. Bibliografia
    Poradnik metodyki bibliograficznej dla autorów bibliografii specjalnych

  1. Bibliotekarstwo polskie 1925-1951 w świetle korespondencji jego współtwórców

    Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 13