Publikacje autora:

Danuta Świerczyńska-Jelonek

 1. Dziecięce kryteria oceny książki
  [Child’s criteria of book evaluation]

  Książka dziecięca 1990-2005 : konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej : praca zbiorowa, redakcja Grzegorz Leszczyński, Danuta Świerczyńska-Jelonek, Mchał Zając, Warszawa 2006, s. 227-244 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 84)

 1. Książka dziecięca 1990-2005
  Konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej

  Słowo wstępneCzęść I. DiagnozyJoanna Papuzińska, Wpływ świata mediów na kształt książki dziecięcej i style jej odbioruKrystyna Kossakowska-Jarosz, Wzorce kultury masowej w książce dla dzieciJolanta Ługowska, Stereotypy książki ambit

 1. Po potopie
  Dziecko, książka i biblioteka w XXI wieku. Diagnozy i postulaty

  WstępCzęść I. Okolice literaturyAlicja BaluchPropozycje metodologiczne w badaniach literatury dla dzieci i młodzieżyRyszard WaksmundKlasyka dziecięca dzisiajJolanta ŁugowskaW poszukiwaniu arcydziełAnna Maria KrajewskaPrzestrzeń nadziei. Deb

 1. Współczesna proza dla młodzieży wobec przeżyć adolescencji
  [Modem Young Adults’ Fiction Facing The Experience Of Adolescence]

  Po potopie : dziecko, książka i biblioteka w XXI w. : diagnozy i postulaty : praca zbiorowa, redakcja Danuta Świerczyńska-Jelonek, Grzegorz Leszczyński i Michał Zając, Warszawa 2008, s. 69-85 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 101)