Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 69

Książka wydana przy pomocy finansowej Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Kultura organizacyjna w bibliotekach
Pobierz publikację