Publikacje autora:

Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska

  1. Biblioteka w społeczności lokalnej
    Library in the local community

  1. Zagraniczne stowarzyszenia bibliotekarskie
    [The foreign associations of librarians]

    Zawód bibliotekarza dziś i jutro : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Nałęczów 18-20 wrzesień 2003, redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 2003, s. 165-170 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 64)