Książka opracowana przez Tove Pemmer Saetre i Glenys Willars pod auspicjami Sekcji Bibliotek Szkolnych i Centrów Zasobów Informacji

PRZEDMOWA DO WYDANIA POLSKIEGO
WPROWADZENIE DO WYDANIA ANGIELSKIEGO

Rozdział 1. MISJA I POLITYKA
1.1. Misja
1.2. Polityka
1.3. Kontrolowanie i ocena

Rozdział 2. ZBIORY
2.1. Finansowanie i budżet biblioteki szkolnej
2.2. Lokalizacja i powierzchnia
2.3. Meble i wyposażenie
2.4. Sprzęt elektroniczny i audiowizualny
2.5. Zasoby materiałowe
2.6. Polityka zarządzania zbiorami
2.7. Zbiory
2.8. Zasoby elektroniczne

Rozdział 3. PERSONEL
3.1. Personel biblioteki
3.2. Rola bibliotekarza szkolnego
3.3. Rola pomocnika bibliotecznego
3.4. Współpraca pomiędzy nauczycielami a bibliotekarzem szkolnym
3.5. Umiejętności personelu biblioteki szkolnej
3.6. Obowiązki bibliotekarza szkolnego
3.7. Normy etyczne

Rozdział 4. PROGRAMY I DZIAŁALNOŚĆ
4.1. Programy
4.2. Współpraca z bibliotekami publicznymi i wzajemne udostępnianie zbiorów
4.3. Działania na poziomie szkoły

Rozdział 5. PROMOCJA BIBLIOTEKI I UCZENIA SIĘ...
5.1. Promocja
5.2. Polityka marketingowa
5.3. Kształcenie użytkowników
5.4. Modelowy program kształcenia umiejętności informacyjnych oraz uczenia się

BIBLIOGRAFIA

Publikacja dofinansowana z funduszu na badania własne i statutowe dr Małgorzaty Kisilowskiej