Wstęp (Elżbieta Barbara Zybert)

Dorota Grabowska
Zmiany w publicznych bibliotekach dziecięcych w Polsce pod wpływem wybranych nurtów we współczesnej kulturze

Dariusz Grycrowski
Zniewolony zawód, czyli poszukiwanie tożsamości bibliotek i zawodu bibliotekarza w świetle zapisów prawa bibliotecznego

Justyna Jasiewicz
Nieco inny wysiłek. Czyli przyjazna biblioteka dla młodzieży?

Bożena Karzewska
Psychologia w bibliotece i w pracy bibliotekarza

Małgorzata Kisilowska
Zaangażowanie bibliotek publicznych w kształtowanie zdrowego stylu życia

Jan F. Nosowicz
Edukacja regionalna w zmieniającej się (inter)kulturze

Małgorzata Pietrzak
Kultura teatralna – tożsamość między tradycją a współczesnością

Dorota Pietrzkiewicz
Zielona droga bibliotek Konsorcjum Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych

Iwona H. Pugacewicz
Biblioteki o zachwianej tożsamości historycznej, a „proces patrymonializacji” piśmiennictwa Narodowego. Karta z dziejów rewolucyjnej historii francuskich książnic

Elżbieta Barbara Zybert
Współczesne biblioteki korei południowej – instytucje pielęgnujące poczucie tożsamości narodowej w okresie przeobrażeń społeczno-gospodarczych

Książka wydana przy pomocy finansowej Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Biblioteki tożsamość kultura
Pobierz publikację