WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW I AKRONIMÓW

WSTĘP

1. GENEZA DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ
1.1. BIBLIOTEKI JAKO SKARBNICE WIEDZY I OŚRODKI JEJ UPOWSZECHNIANIA
1.2. KRYZYSY BIBLIOGRAFICZNE I ICH ROLA W GENEZIE INFORMACJI NAUKOWEJ
1.3. WCZESNE POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ
 
2. BIBLIOGRAFIA – PIERWSZA FORMA INFORMACJI NAUKOWEJ
2.1. BIBLIOGRAFIA W STAROŻYTNOŚCI I ŚREDNIOWIECZU  
2.2. BIBLIOGRAFIA OD XV DO XX WIEKU  

3. DOKUMENTACJA NAUKOWA – POWSTANIE I ROZWÓJ DO 1914 ROKU
3.1. POCZĄTKI WSPÓŁPRACY PAULA OTLETA I HENRY LA FONTAINE’A
3.2. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIBLIOGRAFICZNY  

4. ROZWÓJ DOKUMENTACJI NAUKOWEJ W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM
4.1. MIĘDZYNARODOWY RUCH DOKUMENTACYJNY
4.2. DOKUMENTACJA I INFORMACJA BIBLIOGRAFICZNA W POLSCE DO WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ  
4.3. DWA KIERUNKI INFORMACJI NAUKOWEJ: DOKUMENTACYJNY I BIBLIOTECZNY RODZAJE INFORMACJI  

5. INFORMACJA NAUKOWA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
5.1. ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE Z ZAKRESU INFORMACJI NAUKOWEJ I DOKUMENTACJI I ICH DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA  
5.2. INFORMACJA NAUKOWA W BIBLIOTEKACH POLSKICH
5.3. POWSTANIE I DZIAŁALNOŚĆ SIECI OŚRODKÓW DOKUMENTACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ W POLSCE  

6. TERMINOLOGIA DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ
6.1. SYSTEM TERMINOLOGICZNY INFORMACJI NAUKOWEJ  
6.2. NORMALIZACJA TERMINOLOGII INFORMACJI NAUKOWEJ  
6.3. LEKSYKOGRAFIA TERMINOLOGICZNA W DZIEDZINIE INFORMACJI NAUKOWEJ

7. METODY DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ
7.1. TRADYCYJNE METODY DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ
7.2. MAŁA I ŚREDNIA MECHANIZACJA ORAZ ZASTOSOWANIE TECHNIKI INFORMATYCZNEJ W INFORMACJI NAUKOWEJ  
7.3. REPROGRAF1A JAKO NARZĘDZIE INFORMACJI  

8. SELEKTYWNA DYSTRYBUCJA I RETROSPEKTYWNE WYSZUKIWANIE INFORMACJI
8.1. SELEKTYWNA DYSTRYBUCJA INFORMACJI  
8.2. RETROSPEKTYWNE WYSZUKIWANIE INFORMACJI (RWI)  
8.3. SELEKTYWNA DYSTRYBUCJA I RETROSPEKTYWNE WYSZUKIWANIE INFORMACJI – NOWE FORMY  
8.4. INFOBROKER-WYSZUKIWANIE INFORMACJI NA ZAMÓWIENIE

9. ORGANIZACJA INFORMACJI NAUKOWEJ: WSPÓŁPRACA, SIECI, SYSTEMY
9.1. PODSTAWY PRAWNE ORGANIZACJI DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ
9.2. ORGANIZACJA INFORMACJI NAUKOWEJ W POLSCE DO 1990 ROKU
9.3. INFORMACJA NAUKOWA W POLSCE PO 1990 ROKU  
9.4. WSPÓŁPRACA PLACÓWEK INFORMACYJNYCH - WYBRANE PROJEKTY I SYSTEMY INFORMACJI  
9.5. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA ORGANIZACJI KRAJOWYCH

10. JĘZYKI INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZE – CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNO-STRUKTURALNA I METODOLOGICZNA
10.1. LINGWISTYCZNE PODSTAWY JĘZYKÓW INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYCH
10.2. JĘZYK INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZY – JEGO CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNO-STRUKTURALNA
10.3. CHARAKTERYSTYKA METODOLOGICZNA JĘZYKÓW INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYCH  
10.4. WSPÓŁCZESNE TENDENCJE ROZWOJU 1 ZASTOSOWAŃ JĘZYKÓW INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYCH  
10.5. PORÓWNYWANIE I OCENA JĘZYKÓW INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYCH

11. INTERNET - ŹRÓDŁO INFORMACJI I WIEDZY ORAZ NARZĘDZIE KOMUNIKACJI NAUKOWEJ
11.1. SYSTEM WORLD WIDE WEB  
11.2. POCZTA ELEKTRONICZNA  
11.3. FTP  
11.4. GOPHER I WAIS  
11.5. IRC  
11.6. MEDIA STRUMIENIOWE  

12. KOMPUTEROWE BAZY DANYCH – TWORZENIE, ROZPOWSZECHNIANIE I UDOSTĘPNIANIE
12.1. ARCHITEKTURA WSPÓŁCZESNYCH BAZ DANYCH  
12.2. ROZPOWSZECHNIANIE I UDOSTĘPNIANIE BAZ DANYCH  
13. SPOŁECZNY PROCES INFORMACJI NAUKOWEJ I JEGO UCZESTNICY  

WYBRANE PIŚMIENNICTWO Z ZAKRESU INFORMACJI NAUKOWEJ
OPRACOWANIA OGÓLNE, SŁOWNIKI I ENCYKLOPEDIE. INFORMATORY
OPRACOWANIA SZCZEGÓŁOWE
NORMY

INDEKS OSOBOWY
INDEKS RZECZOWY
STRESZCZENIE W JĘZ. POLSKIM
STRESZCZENIE W JĘZ. ANGIELSKIM

Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
Informacja naukowa
Pobierz publikację