Publikacje autora:

Beata Żołędowska-Król

 1. Badanie opinii pracowników jako instrument wspomagający zarządzanie relacjami wewnętrznymi w bibliotece
  [Employees’ opinions survey as a supportive tool in managing relations in libraries]

  Zarządzanie kadrami w bibliotece : praca zbiorowa, redakcja Joanna Kamińska i Beata Żołędowska-Król, Warszawa 2008, s. 20-29 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 97)

 1. Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym

 1. Wartości organizacyjne w kulturze jakości
  [Organizational values in a quality culture]

  Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym ; praca zbiorowa, redakcja Joanna Kamińska i Beata Żołędowska-Król, Warszawa 2009, s. 167-174 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 109)

 1. Zarządzanie kadrami w bibliotece
  Praca zbiorowa

  WstępRozdział 1. Zasoby ludzkie w zarządzaniu biblioteką Joanna Kamińska KAPITAŁ INTELEKTUALNY BIBLIOTEKI Sabina AdamiecPOTENCJAŁ SPOŁECZNY A KAPITAŁ BIBLIOTEKI Rozdział 2. Rozwój zasobów ludzkicłi bibliotekiMałgorzata KisilowskaPRZECI

 1. Zarządzanie kadrami w bibliotece
  Wydanie II poprawione

  Wstęp Rozdział 1. Zasoby ludzkie w zarządzaniu bibliotekąJoanna KamińskaKAPITAŁ INTELEKTUALNY BIBLIOTEKISabina AdamiecPOTENCJAŁ SPOŁECZNY A KAPITAŁ BIBLIOTEKI Rozdział 2. Rozwój zasobów ludzkich bibliotekiMałgorzata KisilowskaPRZECIWDZ

 1. Zarządzanie wiedzą w procesie kształtowania relacji z użytkownikiem bibliotek
  [Knowledge Management in the Process of Shaping Relationships with Library Users]

  Przegląd Biblioteczny 2009, R. 77, z. 2, s. 219-227