Publikacje autora:

Joanna Kamińska

 1. Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym

 1. Kapitał intelektualny biblioteki
  [Library’s intellectual capital]

  Zarządzanie kadrami w bibliotece : praca zbiorowa, redakcja Joanna Kamińska i Beata Żołędowska-Król, Warszawa 2008, s. 13-19 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 97)

 1. Możliwości wykorzystania benchmarkingu w zarządzaniu zasobami ludzkimi biblioteki
  [The possibilities of applying benchmarking in human resources management in libraries]

  Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym ; praca zbiorowa, redakcja Joanna Kamińska i Beata Żołędowska-Król, Warszawa 2009, s. 23-29 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 109)

 1. Zarządzanie kadrami w bibliotece
  Praca zbiorowa

  WstępRozdział 1. Zasoby ludzkie w zarządzaniu biblioteką Joanna Kamińska KAPITAŁ INTELEKTUALNY BIBLIOTEKI Sabina AdamiecPOTENCJAŁ SPOŁECZNY A KAPITAŁ BIBLIOTEKI Rozdział 2. Rozwój zasobów ludzkicłi bibliotekiMałgorzata KisilowskaPRZECI

 1. Zarządzanie kadrami w bibliotece
  Wydanie II poprawione

  Wstęp Rozdział 1. Zasoby ludzkie w zarządzaniu bibliotekąJoanna KamińskaKAPITAŁ INTELEKTUALNY BIBLIOTEKISabina AdamiecPOTENCJAŁ SPOŁECZNY A KAPITAŁ BIBLIOTEKI Rozdział 2. Rozwój zasobów ludzkich bibliotekiMałgorzata KisilowskaPRZECIWDZ