Publikacje autora:

Ewa Jadwiga Kurkowska

  1. Edukacja informacyjna w bibliotekach a rozwój społeczeństwa wiedzy

    Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 137 WstępRozdział ISpołeczeństwo wiedzySpołeczeństwo informacyjneInformacja i wiedzaSpołeczeństwo wiedzyTechnologia w społeczeństwie wiedzyGospodarka w społeczeństwie wiedzySpołeczeństwo poslkapitali

  1. Kursy online w polskich bibliotekach akademickich
    [Online Courses in Polish Academic Libraries]

    Przegląd Biblioteczny 2014, R. 82, z. 2, s. 208-224