Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 27

Książka wydana staraniem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy finansowym wsparciu Instytutu Badań Naukowych i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Internet i biblioteka
Pobierz publikację