Spis treści

 • Informacja o autorach
 • Wprowadzenie

Tradycje

 • Hanna Tadeusiewicz, Profesor Jan Muszkowski – twórca Katedry Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego
 • Elżbieta Stefańczyk, Jan Muszkowski – współzałożyciel i aktywny działacz Związku Bibliotekarzy Polskich oraz Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich (1917-1953) – obecnie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Teoria

 • Jacek Ladorucki, System książki Jana Muszkowskiego
 • Agnieszka Łuszpak, Życie książki a życie człowieka - paradygmat pozytywistyczny w pracach Jana Muszkowskiego
 • Małgorzata Komza, Jan Muszkowski o sztuce książki
 • Małgorzata Korczyńska-Derkacz, Rola Jana Muszkowskiego w kształtowaniu polskiego księgarstwa w okresie międzywojennym
 • Grażyna Piechota, Bibliofilstwo w ujęciu Jana Muszkowskiego na tle ówczesnych badaczy nauki o książce

Praktyka

 • Zbigniew Gruszka, Drugie wydanie Życia książki w świetle korespondencji autora i opublikowanych recenzji
 • Beata Kurek, Jan Muszkowski kontynuatorem prac Karola Estreichera, czyli historia pewnej bibliografii
 • Ewa Andrysiak, Maszynopis ostatniej pracy Jana Muszkowskiego pt. „Pierwszy etap wyższych studiów bibliotekarskich UŁ (1945/46-1951/52)” w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu
 • Piotr Lewkowicz, Verso – o czym mówią strony odwrotne rękopisów prof. Jana Muszkowskiego przechowywane w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego

Kontynuacje

 • Magdalena Rzadkowolska, Jan Muszkowski i jego uczniowie w Słowniku pracowników książki polskiej
 • Paula Gamus, Księgozbiór Zakładu Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego zgromadzony przez Jana Muszkowskiego w latach 1945-1953
 • Rafał Kępa, Nowe wydanie Życia książki – wyzwania dla edytora
 • Kazimierz Kowalewicz, Życie książki w dobie elektronicznej
Publikacja dofinansowana ze środków Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz ze środków Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego
Jan Muszkowski – ludzie, epoka, książki
Pobierz publikację