Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 103

 

WPROWADZENIE

AFRYKA
Botswana
STOWARZYSZENIE BIBLIOTEK BOTSWANY. ETYKA ZAWODOWA
Republika Południowej Afryki
KODEKS POSTĘPOWANIA
Tanzania
STOWARZYSZENIE BIBLIOTEK TANZANII. PROJEKT KODEKSU ETYKI

AMERYKA POŁUDNIOWA
Argentyna
PROJEKT WSTĘPNY KODEKSU ETYKI ZAWODOWEGO BIBLIOTEKARZA
Brazylia
KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ BIBLIOTEKARZA
Chile
KODEKS ETYKI STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY CHILE
Peru
KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ
Urugwaj
KODEKS ETYKI
Wenezuela
KODEKS STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY I ARCHIWISTÓW WENEZUELI

AMERYKA PÓŁNOCNA
Jamajka
KODEKS ETYKI
Kanada
DEKLARACJA STANOWISKA ETYKI ZAWODOWEJ
Kostaryka
STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY KOSTARYKI
KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ
Kuba
KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ
Meksvk
KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ
Nikaragua
KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ
Panama
KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ
Puerto Rico
KODEKS ETYKI 2002
Salwador
ABES. STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY SALWADORU.
KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ BIBLIOTEKARZA SALWADORSKIEGO
Stany Zjednoczone
KODEKS ETYKI DLA BIBLIOTEKARZY (1938)
Stany Zjednoczone
KODEKS ETYKI STOWARZYSZENIA BIBLIOTEK AMERYKAŃSKICH

AUSTRALIA I OCEANIA
DEKLARACJA POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO
Nowa Zelandia
KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO

AZJA
Armenia
KODEKS ZAWODOWY POSTĘPOWANIA BIBLIOTEKARZA ARMEŃSKIEGO
Filipiny
KODEKS ETYKI DLA ZAREJESTROWANYCH BIBLIOTEKARZY
Hongkong
KODEKS ETYKI STOWARZYSZENIA BIBLIOTEK HONGKONGU
Indonezja
KODEKS ETYCZNY BIBLIOTEKARZY INDONEZYJSKICH
Izrael
KODEKS ETYCZNY BIBLIOTEKARZY W IZRAELU
Japonia
KODEKS ETYKI DLA BIBLIOTEKARZY
Korea Pld.
KODEKS ETYKI DLA BIBLIOTEKARZY
Malezja
KODEKS ETYKI
Singapur
KODEKS ETYKI
Sri Lanka
KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI
Tajlandia
KODEKS ETYKI TAJSKIEGO STOWARZYSZENIA BIBLIOTEK

EUROPA
Belgia
KODEKS ZAWODOWY BIBLIOTEKARZA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
Belgia
KODEKS ZAWODOWY BIBLIOTEKARZA BIBLIOTEK SZKÓŁ WYŻSZYCH
Białoruś
KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ BIBLIOTEKARZA BIAŁORUSI
Bośnia i Hercegowina
KODEKS ETYCZNY STOWARZYSZENIA SPECJALISTÓW INFORMACJI, BIBLIOTEKARZY, ARCHIWISTÓW, MUZEOLOGÓW
Bułgaria
KODEKS ETYKI
Chorwacja
KODEKS ETYKI CHORWACKIEGO STOWARZYSZENIA BIBLIOTEK
Czechy
KODEKS ETYCZNY CZESKICH BIBLIOTEKARZY
Estonia
KODEKS ETYCZNY DLA BIBLIOTEKARZY I PRACOWNIKÓW INFORMACJI W ESTONII
Francja
KODEKS DEONTOLOGICZNY BIBLIOTEKARZA
Holandia
KARTA ZAWODOWA BIBLIOTEKARZA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
Irlandia
KODEKS ETYKI
Islandia
KODEKS ETYKI. STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ "INFORMACJA"
Litwa
KODEKS ETYKI LITEWSKIEGO BIBLIOTEKARZA
Litwa
STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY LITEWSKICH. REGULAMIN KOMISJI ETYKI
Łotwa
KODEKS ETYKI PROFESJONALNEGO BIBLIOTEKARZA
Macedonia
KODEKS ETYCZNY BIBLIOTEKARZY MACEDONII
Mołdawia
KODEKS ETYCZNY BIBLIOTEKARZA Z REPUBLIKI MOŁDAWII
Niemcy
ETYKA I INFORMACJA. ZASADY ETYCZNE ZAWODÓW BIBLIOTEKARSKICH I INFORMACYJNYCH
Norwegia
WSKAZÓWKI ETYCZNE DLA BIBLIOTEKARZY I PRACOWNIKÓW BIBLIOTEK W NORWESKICH BIBLIOTEKACH NAUKOWO-TECHNICZNYCH
Polska
KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLSKIEGO BIBLIOTEKARSTWA.
TEZY PROJEKTU WSTĘPNEGO
Polska
KODEKS ETYKI BIBLIOTEKARZA I PRACOWNIKA INFORMACJI
Portugalia
KODEKS ETYCZNY
Rosja
KODEKS ETYKI PROFESJONALNEJ BIBLIOTEKARZA ROSYJSKIEGO
Serbia
KODEKS ETYKI BIBLIOTEKARZA SERBII
Słowacja
KODEKS ETYKI BIBLIOTEKARZA SŁOWACKIEGO. Projekt
Słowenia
KODEKS ETYKI BIBLIOTEKARZY SŁOWEŃSKICH
Szwajcaria
ETYKA ZAWODOWA SZWAJCARSKICH BIBLIOTEKAREK I BIBLIOTEKARZY
Szwecja
ETYKA ZAWODOWA DLA BIBLIOTEKARZY
Szwecja
ETYKA ZAWODOWA SPECJALISTÓW INFORMACJI
Ukraina
KODEKS ETYCZNY BIBLIOTEKARZA
Węgry
KODEKS ETYKI WĘGIERSKIEGO BIBLIOTEKARZA
Wielka Brytania
KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO STOWARZYSZENIA BIBLIOTEK
Wielka Brytania
ZASADY ETYCZNE I KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ
DLA BIBLIOTEKARZY I PRACOWNIKÓW INFORMACJI
Włochy
KODEKS POSTĘPOWANIA BIBLIOTEKARZA: ZASADY PODSTAWOWE

KODEKSY ETYKI BIBLIOTEKARSKIEJ W INTERNECIE
KODEKSY ETYKI BIBLIOTEKARSKIEJ OPUBLIKOWANE TRADYCYJNIE
KODEKSY KTYKI BIBLIOTEKARSKIEJ NIEDOSTĘPNE W INTERNECIE I W DRUKU
OPRACOWANIA
PRZEKŁADY KODEKSÓW
STRESZCZENIE W JĘZ. POLSKIM
STRESZCZENIE W JĘZ. ANGIELSKIM

Publikacja dofínansowana przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie
Pobierz publikację