Publikacje w kategorii:

Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1972, nr 1
  NR 20

  TREŚĆ Od Redakcji 5 1. M.Leska, K.Leski:Informacja naukowa jato dziedzina wiedzy 7 2. A.Diemer: Klasyfikacja, tezaurus... i co dalej? Problem "trzeciej generacji" w dokumentacji i informacji 29 3. A.Królikowska: Analiza potrzeb w zakresie publikow

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1972, nr 2
  NR 21

  TREŚĆ B.Łagowski: System Informacji naukowej w Polsce 7 A.Merta: Nowy program kształcenia pracowników i użytkowników informacji naukowej w Czechosłowacji 25 K.Wyczańska: Z problematyki warsztatu pracy nad źródłem historycznym 39 F.Ostrows

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1973, nr 1
  NR 22

  SPIS TREŚCI 1. T.Wójcik: Koncepcja pisowni wspólnej w perspektywie działalności informacyjnej 2. J.Soman: Porównanie efektywności stosowania różnych systemów wyszukiwania informacji w ramach projektu INDORES 33 3. J.Zahradil: Nowy typ rejes

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1973, nr 2
  NR 23

  SPIS TREŚCI 1. B.Ługowski: Problemy optymalizacji systemu informacji naukowe j 3 2. W.Marciszewski: Relacje tematyczno-hierarchiczne w językach deskryptorowych 35 3. M.Załęska: Indeks przedmiotowy. Główne zagadnienia związane z opracowywaniem

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1974, nr 1
  NR 24

  SPIS TREŚCI 1. M . Derentowicz: Cele i zadania zintegrowanej sieci informacji 3 2. J . L. Kulikowski: Problemy automatyzacji procesów informacyjnych w systemie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej 15 3. N. L. Tyszkiewicz: Ogólnopaństwo

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1974, nr 2
  NR 25

  SPIS TREŚCI 1. A . I . Czernyj Zintegrowane systemy informacyjne. Zasady budowy. Rola i perspektywy rozwoju 3 2. O. I . Głobaczew: Problemy kompleksowego ujęcia działalności informacyjnej 57 3. W . Przelaskowski: Budowa i modelowanie sieci ośro

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1975, nr 1
  NR 26

  SPIS TREŚCI 1.1 A Peninas Wydawnictwa informacyjne WIMITI 3 2. L A Szewiakowa; Automatyczny zintegrowany system informacji w dziedzinie chemii  3. J, Radożycki: Wartość informacyjna czasopism z zakresu nauk zoologicznych 31 M a t e r i a ł

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1975, nr 2
  NR 27

  SPIS TREŚCI 1. B. Ługowski: Informacja naukowa dla władz centralnych i kadr kierowniczych 3 2. R. S. Giljarewskij: Problemy informacji dla kadr kierowniczych 15 3. W. Richter: Informacja naukowa i techniczna dla kadr kierowniczych 35 4. J . A . Po

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1976, nr 1
  NR 28

  SPIS TREŚCI 1. W. Markiewicz: Stan i perspektywy rozwoju nauk społecznych w Polsce 3 2. W.A. Winogradow: Problemy rozwoju informacji w naukach społecznych 19 3. J. Lenart: Główne zagadnienia budowy krajowego systemu informacyjnego nauk społeczn

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1976, nr 2
  NR 29

  SPIS TREŚCI 1. F.W. Lancaster: Rozpowszechnianie informacji naukowej i technicznej. Zarys systemu eliminującego zastosowanie papieru 3 2. B. Bojar: O metainformacji i metajęzyku 43 3. B . Krygier: Zautomatyzowany system wyszukiwania informacji w d

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1977, nr 1
  NR 30

  SPIS TREŚCI 1. W. Marciszewski: Zarys programu badań nad strukturę tekstu 3 2. K. Trzęsicki: Aksjomatyczne ujęcie teorii tekstu w związku z problematyką informacji naukowej 21 3. P. Popper: Banki danych - Problemy efektywnego wykorzystania 41

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1977, nr 2
  NR 31

  SPIS TREŚCI 1. B . Roblin Informacja naukowa dla kadr kierujących badaniami w naukach społecznych 3 2. O.I. . Głobaczew: Współpraca służb informacji naukowej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych Akademii Nauk ZSRR i Polskiej Akademii

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1978, nr 1
  NR 32

  SPIS TREŚCI Wstęp 5 Wykaz skrótów 9 Bibliografia Artykuły problemowe /poz. 1-112/ 11 Materiały i przyczynki /poz. 113-176/ 67 Recenzje i omówienia /poz. 177 -298/ 99 Materiały bibliograficzne /poz. 299-324/ 119 Kronika /poz. 325-521/ 123 Inde

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1978, nr 2
  NR 33

  SPIS TREŚCI 1. O.A. Wojtasiewicz: Wybrane pojęcia teorii tekstu 3 2. E. Chmlelewska-Gorczyca: Problemy pre- i postkoordynacji w teorii Języków Informacyjnych 11 3. E. Artowicz: Założenia Języka informacyjnego w systemie AWZON 35 4. A.G. Zachar

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1979, nr 1
  NR 34

  SPIS TREŚCI 1. B. Ługowski: Rozwój usług informacyjnych w latach 1979-1980, projektowany przez Ośrodek Informacji Naukowej PAN 3 2. E. Artowicz: Metodyka analityczno-syntetycznego opracowań dokumentów wprowadzanych do systemów informacyjnych

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1979, nr 2
  NR 35

  SPIS TREŚCI 1. A .I. Michajłow: Perspektywy rozwoju działalności informacyjnej do roku 2000 3 2. L. Rossakiewicz: Problemy efektywności informacji naukowej z ekonomicznego punktu widzenia 23 3. K . Wakar: Przeszkody w komunikowaniu się między

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1980, nr 1
  NR 36

  SPIS TREŚCI 1. J.Lenart, B. Ługowski: Uniwersytet w systemie informacji naukowej 3 2. K. Wyczańska: Biblioteka szkoły wyższej jako ośrodek informacji naukowej 27 3. A. Gzyżewicz, K. Wyczańska: Informacja naukowa w zakresie ekonomii. Wstępne

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1980, nr 2
  NR 37

  SPIS TREŚCI 1. K. Wyczańska: Prace nad materiałem faktograficzny, dotyczącym Wielkiej Emigracji 3 2. K. Subieta: System informacyjny "Wielka Emigracja" 17 3. W. Richter, H. Dresel: Informacja naukowa w dziedzinie kierowania i planowania badań po

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1981, nr 1
  NR 38

  SPIS TREŚCI 1. B. Krygier: Problemy informacyjno-dokumentacyjne programu "Archeologiczne Zdjęcie Polski" 3 2. H. Adler: Zapotrzebowanie na informację Biblioteczna w zakresie nauk biologicznych, doświadczalnych 13 3. E. Cheislewska-Gorczyca: Termi

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1982, nr 1
  NR 40

  Brak spisu treści w publikacji

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1982, nr 2
  NR 41

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1983, nr 1
  NR 42

  SPIS TREŚCI 1. O . Lenart, B. Ługowski: Aktualna zagadnienie budowy Systemu Informacji o Naukach Społecznych 3 2. O. Ungurian : Katagoria semantyczna wymiaru "Przadmiot dokumentu" 29 3. O. Sadowska: Gramatyka pozycyjna w języku haseł przedmiotow

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1983, nr 2
  NR 43

  SPIS TREŚCI 1. A . Moczulska, A. Sitarska: Specjalistyczne biblioteki centralne nauk społecznych w Polsce. Narodziny i wybrane problemy badawcze 3 2. A. Downar-Zapolska, A. Jazdon: Badanie potrzeb informacyjnych pracowników naukowych Uniwersytetu

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1984, nr 1
  NR 44

  SPIS TREŚCI 1. Z . Topolski: Rola informacji w rozwoju nauk społecznych 3 2. T. Cieślak, 3. Urban: Biblioteka szkoły wyższej jako warsztat pracy naukowej i dydaktycznej 15 3. E . Damentka: Charakterystyka zbiorów informacji o stanowiskach arche

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1984, nr 2
  NR 45

  SPIS TREŚCI 1. E. Artowicz: Etapy tworzenia języka informacyjnego dla zautomatyzowanych systemów informacyjnych 3 2. J. Sadowska: Indeksy przedmiotowe do katalogu systematycznego 25 3. W. Ogórkiewicz, B. Wereszczyńska-Cisło: Badania wpływu sto

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1985, nr 1
  NR 46

  SPIS TREŚCI 1. W.I. Winogradów: Ideologiczne aspekty koncepcji społeczeństwa informacyjnego i rewolucji mikroelektronicznej 3 2. B. Sosińska: Reprezentacje wiedzy w systemach informacjidokumentacyjnej 19 3. E. Artowlcz: Możliwości integracji j

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1985, nr 2
  NR 47

  SPIS TREŚCI 1. A.I. Zacharów: Optymalizacja obsługi informacyjnej w dziedzinie nauk przyrodniczych w Akademii Nauk ZSRR 3 2. B. Bugalska: Badanie potrzeb informacyjnych naukowców w eksperymentalnej obsłudze informacyjnej procesu badawczego 27 3.

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1986, nr 1
  NR 48

  1. B. Ługowski: Funkcjonalna spójność składników systemów informacyjnych w nauce 3 2. B Sosińska: Denotacja wyrażeń języków informacyjno-wyszukiwawczych 29 3. B. Wereszczyńska-Cisło, W. Ogórkiewicz: Pytania informacyjne w ujęciu teore

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1986, nr 2
  NR 49

  SPIS TREŚCI 1. B. Krygier: Rozwój zapisu informacji w systemach przekazu 3 2. B. Sosińska: Konotacja wyrażeń języków informacyjno-wyszukiwawczych 15 3. A. Królikowska: Informacyjna obsługa badań podstawowych z zakresu nauk technicznych 39 4

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1987, nr 1
  NR 50

  SPIS TREŚCI 1. A.W. Sokołów: Informacja a podejście informacyjne 2. B. Bojar: o normalizacji terminologii 3. B. Sosińska: Funkcje języków informacyjno-wyszukiwawczych 4. M.P. Gapoczka: Działalność informacyjna i perspektywy współpracy pol

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1987, nr 2
  NR 51

  1. K. Siwek: Systemy informacji o badaniach naukowych 3 2. R. Hancko: System Informacji o Gospodarce Żywnościowej. Zagadnienia Metodyczne i organizacyjne 35 3. Z. Hensel, B. Krygier: Opracowania danych z badań archeologicznych przy zastosowaniu me

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1988, nr 1
  NR 52

  1. L. Szrejder J.A.: Problemy społeczno-kulturowe i techniczno-ekonomiczne rozwoju środowiska informacyjnego 3 2. Murasik P.: Porównanie wybranych cech pakietów ISIS i dBASE z punktu widzenia projektowania i użytkowania mikrokomputerowych system

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1988, nr 2
  NR 53

  1. Verkoeyen C.M.R.: Holenderski narodowy system informacji dla edukacji 3 2. Pindlowa W.: Badania informetryczne wpływu informacji naukowej na inne nauki społeczne na podstawie piśmiennictwa polskiego 29 3. Ohnsorge D.: Systemy ekspertowe 55 4. S

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1989, nr 1
  NR 54

  SPIS TREŚCI 1. E. Artowicz Interpretacje terminu "relewancja" w informacji naukowej 3 2. J. Woźniak O tak zwanych potrzebach informacyjnych 39 3. A. W. Sokołów Potrzeby informacyjne 61 4. L. V. Sacharnyj Struktury kojarzeniowe w języku naturalny

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1989, nr 2
  NR 55

  1. J. WOŹNIAK: System informacyjno-wyszukiwawczy a system biblioteczny 2. K. SIWEK: System informacji o informacji 3. E. CHMIELEWSKA-GORCZYCA: Tezaurus Informacji Naukowej 4. D. OHNSORGE: Projekt techniczny systemu informacyjno-wyszukiwawczego z zak

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1990, nr 1
  NR 56

  SPIS TREŚCI 1. Wereszczyńska-Cisło B.: Definiowanie języka deskryptorowego 3 2. Artowicz E.: Udostępnianie wiedzy w dialogowym systemie informacyjno-wyszukiwawczym (on-line) 27 3. Chmielewska-Gorczyca E.: Instrukcja indeksowania do "Tezaurusa In

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1990, nr 2
  NR 57

  SPIS TREŚCI 1. A. JAZDON: O nowe możliwości informacyjne bibliotek naukowych 3 2. B. SOSIŃSKA-KALATA: Systemy notacyjne w Językach informacyjno-wyszukiwawczych. Próba typologii 21 3. E. CHMIELEWSKA-GORCZYCA: o tak zwanych systemach przyjaznych

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1991, nr 1
  NR 58

  1. E. CHMIELEWSKA-GORCZYCA: Język wyszukiwawczy a potrzeby informacyjne użytkowników 3 2. 8. SOSIŃSKA-KALATA: Terminologiczna baza danych z zakresu teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych 41 3. D. OHNSORGE: Projekt techniczny terminologiczn

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1992, nr 1
  NR 59

  SPIS TREŚCI W. BABIK: Materiały kartograficzne jako źródło informacji 3 H. POPOWSKA, 3. SDLAK: Uczenie się języka naturalnego przez system komputerowy (Na przykładzie svstemu DABINAL) 37 Materiały i przyczynki M. JANUSZEWSKA: Systemy hiperte

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1992, nr 2
  NR 60

  SPIS TREŚCI 1. R . C. MILLER: Refleksje o historii automatyzacji bibliotek w Stanach Zjednoczonych 2. W. BABIK: Materiały kartograficzne jako teksty mieszane 21 3. W . BABIK: Struktura pola semantycznego języka informacyjno-wyszukiwawczego dla mat

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1993, nr 1
  NR 61

  SPIS TREŚCI 1. E. Różyńska: Systemy doradcze • inteligentne systemy informacyjne 5 2. W. Babik: Przegląd systemów klasyfikacji materiałów kartograficznych 23 Materiały i przyczynki 1. J.Tomasik-Beck, E. Ścibor Baza danych o jeżykach info

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1993, nr 2
  NR 62

  SPIS TREŚCI 1. J. Woźniak: Język haseł przedmiotowych w formie kartoteki wzorcowej. 3 2. E. Chmielewska-Gorczyca: Procesy informacyjne w działalności dla biznesu. 17 3. L. A. Bielicka: Tezaurusy wczoraj i dziś. 43 4. W. Babik: Nowe rozwiązani

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1994, nr 1-2
  NR 63-64

  I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Paul Waserman OBIEG INFORMACJI W NAUCE I TECHNICE 5 Stanisława Kurek-Kokocińska KONFERENCJA NAUKOWA - ŹRÓDŁO INFORMACJI DLA BIBLIOTEKARZY, BIBLIOTEKOZNAWCÓW I PRACOWNIKÓW INFORMACJI NAUKOWEJ 19 Eugeniusz Ścibo

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1995, nr 1-2
  NR 65-66

  I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Ewa Chmielewska-Gorczyca FUNKCJE TEZAURUSA W SYSTEMIE INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYM Eugeniusz Ścibor REWIZJA UKD W DZIEDZINIE JĘZYKÓW, JĘZYKOZNAWSTWA I LITERATURY PIĘKNEJ Barbara Wereszczyńska-Cisło PARALELNOŚĆ

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1996, nr 1
  NR 67

  I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Ewa Chmielewska-Gorczyca KU BIBLIOTECE WIRTUALNEJ 3 Stanisława Kurek-Kokocińska KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEK NA PRZYKŁADZIE NAUKOWYCH BIBLIOTEK MIASTA ŁODZI 15 Maria Próchnicka INTERFEJS UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE WYSZU

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1996, nr 2
  NR 68

  I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Jadwiga Sadowska RETROKONWERSJA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH W POLSCE. STAN PRAC, POTRZEBY I ZAMIERZENIA 3 Maria Burchard CENTRALNA BAZA HASEŁ WZORCOWYCH BIBLIOTEK AKADEMICKICH 11 Aleksander Radwański ROZWÓJ FORMATU MAR

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1997, nr 1
  NR 69

  I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Jadwiga Woźniak, JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH KABA - WYBRANE PROBLEMY REALIZACJI PROJEKTU 3 Anna Prożych, ZASTOSOWANIE KLASYFIKACJI BIBLIOTEKI KONGRESU W BIBLIOTECE UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE 17 Bożena Bartoszewic

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1997, nr 2
  NR 70

  Jadwiga Woźniak, KOGNITYWIZM W INFORMACJI 3 Barbara Wereszczyńska-Cisło, CHARAKTERYSTYKA I MOŻLIWOŚCI EKSPLOATACJI HIPERTEKSTU 17 Barbara Wereszczyńska-Cisło, WYKORZYSTANIE RELACJI SKOJARZENIOWYCH SPECYFIKOWANYCH W TEZAURUSIE DO OKREŚLANIA HI

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1998, nr 1
  NR 71

  I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Bożenna Bojar, Wiesław Babik, METODA CIĄGÓW DEFINICYJNYCH — MOŻLIWOŚCI JEJ WYKORZYSTANIA W SYSTEMACH INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYCH 3 Ewa Ciesielska, Elżbieta Stępień, ZASTOSOWANIE TEORII ZBIORÓW PRZYBLIŻON

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1998, nr 2
  NR 72

  Spis treści I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Jadwiga Woźniak, CECHY DOBREGO JĘZYKA INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZEGO 3 Bożenna Bojar, Wiesław Babik, Elżbieta Piechocka, BADANIE JAKOŚCI SŁOWNIKÓW TERMINOLOGICZNYCH METODĄ CIĄGÓW DEFINICYJNYCH 18

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1999, nr 1
  NR 73

  I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Wiesław Babik, TERMIN I JEGO STATUS W SYSTEMIE LEKSYKALNYM JĘZYKA INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZEGO 3 Stanisława Kurek-Kokocińska, Z ZAGADNIEŃ TERMINOLOGICZNYCH NAUKI O INFORMACJI. Założenia języka słów kluczowyc

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1999, nr 2
  NR 74

  I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Hanna Popowska, JĘZYK ART 3 Teresa Głowacka, JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH KABA PO SZEŚCIU LATACH ISTNIENIA 40 Ewa Malesza, UKD W SYSTEMIE ALEPH BIBLIOTEKI POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 53 Beata Jewuła, Sybilla Stani

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2000, nr 1
  NR 75

  I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Andrzej Padziński - OPRACOWANIE RZECZOWE W NUKat. STAN PRAC I ZARYS PROBLEMATYKI 3 Barbara Kowalska - PROCES TWORZENIA JĘZYKA HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH RAMEAU 13 Barbara Wereszczyńska-Cisło, Renata Siwek - PROBLEMY ZW

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2000, nr 2
  NR 76

  I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Thomas J. Froehlich - KRYTERIA OCENY SYSTEMÓW WYSZUKIWAWCZYCH W INTERNECIE 3 David Nicholas - ANALIZA POTRZEB INFORMACYJNYCH W DOBIE INTERNETU 21 Maria Próchnicka - MODELOWANIE UŻYTKOWNIKA SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2001, nr 1
  NR 77

  I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Małgorzata Stanula-Boroń - INFORMACJA, JĘZYK I WIEDZA W UJĘCIU KARLA R. POPPERA Zina Jarmoszuk - POLE SEMANTYCZNE TERMINU KULTURA W DEFINICJACH KULTURY Jadwiga Sadowska - MIĘDZYNARODOWE SYSTEMY NUMERACJI WYDAWNIC

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2001, nr 2
  NR 78

  I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Jan Wołosz - DOSTĘP DO INFORMACJI A ROLA STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH Bożenna Bojar - ZWIĄZKI TEORII JĘZYKÓW INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYCH Z JĘZYKOZNAWSTWEM Barbara Sosińska-Kalata - JĘZYK INFORMACYJN

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2002, nr 1
  NR 79

  I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Peter Williams, David Nicholas, Paul Huntington WYKORZYSTYWANIE INTERNETU: TYPOLOGIA UŻYTKOWNIKÓW Zina Jarmoszuk INTERNET W PRACY DZIENNIKARZY Barbara Niedźwiedzka MODYFIKACJA MODELU ZACHOWAŃ INFORMACYJNYCH T. D.

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2002, nr 2
  NR 80

  I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Sadowska Jadwiga - ADAM ŁYSAKOWSKI - BIBLIOTEKARZ BIBLIOGRAF. BIBLIOLOG Dimcev Aleksandar - BIBLIOTEKI BUŁGARSKIE W DOBIE SIECI GLOBALNEJ Jarmoszuk Zina - POLE SEMANTYCZNE KULTURY W UNIWERSALNYCH JĘZYKACH INFORMACY

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2003, nr 1
  NR 81

  I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Stanisława Kurek-Kokocińska JOACHIM LELEWEL O DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ BIBLIOGRAFA I BIBLIOTEKARZA Jadwiga Sadowska 75 LAT INSTYTUTU BIBLIOGRAFICZNEGO BIBLIOTEKI NARODOWEJ Aneta Firlej-Buzon HEURYSTYKA - GENEZA

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2003, nr 2
  NR 82

  I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Hanna Popowska HEURYSTYKA W PRAKTYCE: REALIZACJA KWERENDY DOTYCZĄCEJ UDZIAŁU SPOŁECZNEGO W PROCESIE USTAWODAWCZYM W POLSCE Mariusz Luterek INFORMACJA O ROZSZERZENIU UNII EUROPEJSKIEJ W SYSTEMIE ELEKTRONICZNEJ INFOR

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2004, nr 1
  NR 83

  Spis treści I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Bożenna Bojar POLE INFORMACYJNE. DOKUMENTACYJNE, TEMATYCZNE, SEMANTYCZNE CZY LEKSYKALNE? Zina Jarmoszuk POLE DOKUMENTACYJNE WYBRANYCH SYSTEMÓW I JĘZYKÓW INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYCH O KULTURZE Jadwiga

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2004, nr 2
  NR 84

  Spis treści I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Marek Nahotko ONTOLOGIE W SYSTEMACH INFORMACYJNYCH Marcin Roszkowski ARCHITEKTURA INFORMACJI W SERWISACH HIPERTEKSTOWYCH Jadwiga Sadowska WYBRANE ASPEKTY POLSKIEGO RYNKU WYDAWNICZEGO PO 1989 ROKU W ŚWIET

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2005, nr 1
  NR 85

  I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Wiesław Babik - ZARZĄDZANIE WIEDZĄ WE WSPÓŁCZESNYCH SYSTEMACH INFORMACYJNYCH Ewa Głowacka - MODEL UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH PRACOWNIKA USŁUG INFORMACYJNYCH Stanisława Kurek-Kokocińska - BIBLIOTEKA W OPINII U

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2005, nr 2
  NR 86

  I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Maria Bereśniewicz - KOMPATYBILNOŚĆ Agnieszka Filipek - MODEL OPISU DOKUMENTU WEDŁUG FRBR (FUNCTIONAL REOUIREMENTS FOR BIBLIOGRAPHIC RECORDS) Marcin Roszkowski - ŹRÓDŁA SŁOWNICTWA KONTROLOWANEGO DLA DZIEDZINOW

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2006, nr 1
  NR 87

  Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Bojar, Bożenna. Red.Celem artykułu1 jest pokazanie sytuacji polskiej terminologii z zakresu języków informacyjno-wyszukiwa

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2006, nr 2
  NR 88

  W numerze artykuły dotyczące: bibliologia w klasyfikacjach biblioteczno-bibliograficznych, Indeksowanie w XXI wieku ewolucja i współczesne funkcje pojęcia, Dublin Core czyli metadane w nowej formie, Walka z piractwem audiowizualnym w sieci Spis

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2007, nr 1
  NR 89

  Spis treści I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Ewa Głowacka KRYTERIA I WSKAŹNIKI OCENY JAKOŚCI EUROPEJSKICH INTERNETOWYCH SERWISOW TEMATYCZNYCH Paweł Marzec TESTY UŻYTECZNOŚCI W OCENIANIU JAKOŚCI SERWISOW INTERNETOWYCH BIBLIOTEK AKADEMICKICH Kr

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2007, nr 2
  NR 90

  Spis treści I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Renata Aleksandrowicz KSIĄŻKA W ŻYCIU I KULTURZE POLAKÓW - 50 LAT SERII Z BADAŃ NAD CZYTELNICTWEM Zofia Rudnik-Karwatowa, Zenon Mikos, Jarosław Bojar NOWOCZESNY SYSTEM INFORMACJI SLAWISTYCZNEJ: ZADA

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2008, nr 1
  NR 91

  Spis treści I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Jacek Tomaszczyk - STRATEGIE TERMINOLOGICZNE Maria H. Kamińska - INFOBROKERSTWO W POLSCE Sebastian D. Kotuła - OD WEB 1.0 DO BILIOTEKI 2.0 27 Jarostaw Pacek - BIBLIOGRAFIA 2.0 35 Iwona Sójkowska, Filip

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2008, nr 2
  NR 92

  Spis treści I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Sylwia Ziółkowska PROJEKT I SERWIS BIBLIOTEKI EUROPEJSKIEJ (THE EUROPEAN LIBRARY - TEL) Anna Wałek DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - KOLEKCJE, TECHNIKA I ORGANIZACJA PRACY Anna Durska CYFROWE KSIĄŻK

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2009, nr 1
  NR 93

  ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY JĘZYKI INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZE WCZORAJ, DZIŚ... CZY JUTRO?Bożenna Bojar METODA DELFICKA W BADANIACH NAUKI O INFORMACJI I BIBLIOTEKOZNAWSTWA W XXI WIEKUSabina Cisek NAUKOWE CZASOPISMA TURYSTYCZNE W POLSCE W LATAC

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2009, nr 2
  NR 94

  ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY Perspektywy prasy tradycyjnej, internetowej i elektronicznejAnna Jurzec Metadane w archiwizacji dokumentów elektronicznychJustyna Adamus Zasoby biblioteczne i archiwalne w pracy infobrokeraPiotr Tafilowski Bibliogra

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2010, nr 1
  NR 95

  I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Małgorzata Wilińska SYSTEMY EKSPERTOWE Teresa Szmigielska OD STATYSTYKI DO EWALUACJI BIBLIOTEK Anna Wałek OPEN ACCESS - NOWY MODEL DOSTĘPU DO WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH Agnieszka Brachfogel TERMINY METADANY

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2010, nr 2
  NR 96

  I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Jadwiga Wożniak-Kasperek KRYZYS WARTOŚCI WIEDZY? Piotr Malak ROZWÓJ BADAŃ NAD PRZETWARZANIEM JĘZYKA NATURALNEGO Anna Stanis ZAPOŻYCZENIA JĘZYKOWE W SYSTEMIE JĘZYKÓW HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH Veslava Osińs

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2011, nr 1
  NR 97

  I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY  Jakub Bulik PODZIAŁ KLASOWY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Jadwiga Woźniak-Kasperek ZAWARTOŚĆ, DOKUMENT, OBIEKT, ZASÓB - PROBLEMY NIE TYLKO TERMINOLOGICZNE Justyna Adamus-Kowalska ZASTOSOWANIE KLASYFIKACJ

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2011, nr 2
  NR 98

  Od redakcji Anna Stanis 50 LAT „ZAGADNIEŃ INFORMACJI NAUKOWEJ” (1962-2012) I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Wiesław Babik O POTRZEBIE NOWEJ DEFINICJI JĘZYKA INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZEGO Małgorzata Kisilowska PRZESTRZEŃ INFORMACYJNA JA

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2012, nr 1
  NR 99

  I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Jadwiga Sadowska KOMPETENCJA JĘZYKOWA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYCH CZY KOMPETENCJA WYSZUKIWAWCZA? Bartłomiej Włodarczyk MAPY TEMATÓW JAKO SYSTEM REPREZENTACJI WIEDZY Władysław Kolas

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2012, nr 2
  NR 100

  Bożenna Bojar 50 LAT „ZAGADNIEŃ INFORMACJI NAUKOWEJ” (1962-2012) I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Anna Górska TAGOWANIE KONTROLOWANE - OKSYMORON CZY PRZYSZŁOŚĆ JĘZYKÓW INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYCH? Jadwiga Sadowska KSIĄŻKA LITERAC

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2013, nr 1
  NR 101

  Bożenna Bojar SZANOWNI PAŃSTWO 3 I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Jadwiga Woźniak-Kasperek EPISTEMOLOGIA SPOŁECZNA DLA NAUKI O INFORMACJI 4 Bożenna Bojar PRZESTRZEŃ INFORMACYJNA TEKSTU 20 Wiesław Babik JĘZYK NATURALNY W WYSZUKIWANIU INFOR

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2013, nr 2
  NR 102

  Editorial / Od redakcji (Barbara Sosińska-Kalata). ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY Barbara Sosińska-Kalata, Obszary badań współczesnej informatologii (nauki o informacji) / Research domains in contemporary Information Science 9 David Nicholas,

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2014, nr 1
  NR 103

  ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY | THE SES. RESEARCH. MATERIALS Mieczysław Muraszkiewicz, An Essay on Information Overload [Esej o nadmiarze informacji] 7 Kazimierz Krzysztofek, Obszary i konteksty informatologii w epoce cyfrowej: sieci - informacja

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2014, nr 2
  NR 104

  ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY | THESES. RESEARCH. MATERIALS Mieczysław Muraszkiewicz, Jan Szmidt, Krzysztof Zaremba, SYNAT i -ku ekosystemowi wsparcia informacyjnego nauki i uczelni polskich [SYNATi 0*F^ - Towards an Information Support Ecosystemfo

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2015, nr 1
  NR 105

  ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY | THESES. RESEARCH. MATERIALS David Nicholas, Using, Citing and Publishing Scholarly Content in the Digital Age: Case Study ofHumanities Researchers [ Wykorzystanie, cytowanie i publikowanie treści naukowych w erze cyf

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2015, nr 2
  NR 106

  ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY | THESES. RESEARCH. MATERIALS Mieczysław Muraszkiewicz, Henryk Rybiński, Piotr Szczepański, Discovering Research Collaboration Networksfrom Scientific Digital Libraries and Repositories [Odkrywanie sieci współpracy

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2016, nr 1
  NR 107

  ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY | THESES. RESEARCH. MATERIALS Remigiusz Sapa, Metodologia badań indywidualnego zarządzania informacją: wybrane aspekty [Research Methodology of Personal Information Management Studies: Selected Aspects] Marcin Ros

 1. Zagadnienia informacji Naukowej 2016, nr 2
  NR 108

  Zobacz zapowiedź drugiego numeru 2016 ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY | THESES. RESEARCH. MATERIALS Laurence Favier, Humanities Crowdsourcing [Crowdsourcing w humanistyce] Chris Biedermann, Cybersecurity and the Internet of Things [Cyberbezpi

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2017, nr 1
  NR 109

  Zobacz zapowiedź pierwszego numeru 2017 ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY | THESES. RESEARCH. MATERIALS  Tibor KoltayBeyond Literacies: The Evolving Landscape of Library Support to Research 2.0 [Poza edukacją kompetencji: rozwój sektora bibliotecz

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2017, nr 2
  NR 110

  ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY | THESES. RESEARCH. MATERIALS  Mieczysław Muraszkiewicz Innovativeness and Information Processes in the High-Tech Environment [Innowacyjność i procesy informacyjne w przedsiębiorstwach wysokich technologii]  Quoc

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2018, nr 1
  NR 111

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2018, nr 2
  NR 112

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2019, nr 1
  NR 113

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2019, nr 1a
  NR 113a

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2019, nr 2
  NR 114

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2019, nr 2a
  NR 114a

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 1
  NR 115

  ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY | THESES. RESEARCH. MATERIALS Remigiusz Sapa What Is an Information Agent? Looking for a New Approach to the Subject of Information Processes [Czym jest agent informacyjny? W poszukiwaniu nowego podejścia do podmiotu

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 1a
  NR 115a

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 2
  NR 116

  ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY | THESES. RESEARCH. MATERIALS Łukasz Opaliński, Marcin Jaromin Wybrane metody prognozowania tempa rozwoju dyscyplin naukowych (metoda regresji wielomianowej trzeciego stopnia, metoda autoregresji oraz wygładzania wy

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 2a
  NR 116a

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2021, nr 1
  NR 117

  ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY | THESES. RESEARCH. MATERIALSStanisław SkórkaNauka o architekturze informacji: koncepcja dyscypliny naukowej [Information Architecture as a Science: The Concept of a Scientific Discipline]Piotr Nowak, Piotr WierzchońN

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2021, nr 2
  NR 118

  ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY | THESES. RESEARCH. MATERIALSDorota SiweckaAwareness of Linked Open Data Among the Employees of Polish Libraries, Archives, and Museums. Results of a Survey – Pilot Study [Linked Open Data w świadomości polskich prac