I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY


Jadwiga Sadowska


KOMPETENCJA JĘZYKOWA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYCH CZY KOMPETENCJA WYSZUKIWAWCZA?


Bartłomiej Włodarczyk


MAPY TEMATÓW JAKO SYSTEM REPREZENTACJI WIEDZY


Władysław Kolasa


TENDENCJE W BADANIACH DAWNEJ PRASY POLSKIEJ (do 1864 r.). ANALIZA BIBLIOMETRYCZNA


Adam Pawłowski


OCENA JAKOŚCI DOKUMENTÓW A NOWE MEDIA


Magdalena Krynicka, Jarosław Pacek


PROBLEMY WSPÓŁCZESNYCH BIBLIOGRAFII NARODOWYCH


Paweł Rygiel


TEORIA I PRAKTYKA OPRACOWANIA RZECZOWEGO DOKUMENTÓW IKONOGRAFICZNYCH W DUŻYCH KOLEKCJACH BIBLIOTECZNYCH


II. RECENZJE I OMÓWIENIA


AUTOMATYCZNE I TRADYCYJNE INDEKSOWANIE TREŚCI


Jadwiga Woźniak-Kasperek


III. KRONIKA


ZBLIŻA SIĘ DOROCZNY KONGRES IFLA


Lilianna Nalewajska


Informacja dla Autorów
I. THESIS, RESEARCH, MATERIALS


Jadwiga Sadowska


A LANGUAGE COMPETENCE OF THE INFORMATION AND RETRIEVAL SYSTEMS’ USERS - OR A RETRIEVAL COMPETENCE?


Bartłomiej Włodarczyk


TOPIC MAPS AS AKNOWLEDGE REPRESENTATION SYSTEM


Władysław Kolasa


TRENDS IN RESEARCH OF POLISH PRESS UNTIL 1864 - BIBLIOMETRIC ANALYSIS


Adam Pawłowski


QUALITY EVALUATION OF DOCUMENTS VS. NEW MEDIA


Magdalena Krynicka, Jarosław Pacek


PROBLEMS OF MODERN NATIONAL BIBLIOGRAPHIES


Paweł Rygiel


THEORY AND PRACTICE OF INDEXING ICONOGRAPHIC DOCUMENTS IN LARGE LIBRARY COLLECTIONS


II. REVIEWS


AUTOMATIC AND TRADITIONAL INDEXING


Jadwiga Woźniak-Kasperek


III. CHRONICLE


AN ANNUAL IFLA CONGRESS APPROACHES


Lilianna Nalewajska


Information for the Authors

Zagadnienia Informacji Naukowej 2012, nr 1
Pobierz publikację