SPIS TREŚCI 1. E. Artowicz: Etapy tworzenia języka informacyjnego dla zautomatyzowanych systemów informacyjnych 3 2. J. Sadowska: Indeksy przedmiotowe do katalogu systematycznego 25 3. W. Ogórkiewicz, B. Wereszczyńska-Cisło: Badania wpływu stosowanie wskaźników roli oraz specyfikacji relacji kojarzeniowych na efektywność wyszukiwania informacji, wstępne opracowanie materiału badawczego 39 4. A. Jazdon: Telewizyjne audycja dydaktyczna w szkoleniu informacyjnym studentów 51 5. Hoang Vi Nam: Zarys rozwoju nauk społecznych w Wietnamie 69 Materiały i przyczynki 1. M . Grabowska: Zautomatyzowany katalog centralny bibliotek amerykańskich - OCLC 81 2. S .A . Piszczalnikow: Problemy automatyzacji i mechanizacji procesów bibliotecznych i bibliograficznych 101 Recenzje i omówienia 1. Przydatność specyfikacji relacji kojarzeniowych w procesie wyszukiwanie informacji z zakresu technologii żywności - B . Wereszczyńska-Cisło 118 2. Wpływ wskaźników roli na efektywność wyszukiwania informacji z zakresu technologii żywności - W . Ogórkiewicz 125 3. Problemy systemów informacji w ujęciu teoretycznym - E. Artowicz 131 4. Formaty opisu dokumentu - O . Sadowska 137

Zagadnienia Informacji Naukowej 1984, nr 2
Pobierz publikację