I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY

 
Jakub Bulik


PODZIAŁ KLASOWY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO


Jadwiga Woźniak-Kasperek


ZAWARTOŚĆ, DOKUMENT, OBIEKT, ZASÓB - PROBLEMY NIE TYLKO TERMINOLOGICZNE


Justyna Adamus-Kowalska


ZASTOSOWANIE KLASYFIKACJI FUNKCJONALNEJ W ZARZĄDZANIU AKTAMI I INFORMACJI ARCHIWALNEJ


Aneta Katarzyna Ostrowska


ANALIZA INFOMETRYCZNA CZASOPISMA ELEKTRONICZNEGO OPEN ACCESS NA PRZYKŁADZIE BIULETYNU EBIB. R. 4 BIULETYN EBIB - ANALIZA INFOMETRYCZNA


II. RECENZJE I OMÓWIENIA

 
MAREK NAHOTKO: KOMUNIKACJA NAUKOWA W ŚRO DOW ISK U CYFROWYM: GLOBALNA BIBLIOTEKA CYFROWA W INFORMATYCZNEJ INFRASTRUKTURZE NAUKI


Ewa Głowacka


III. KRONIKA


BIBLIOTEKARZE BEZ BIBLIOTEK, CZYLI BIBLIOTEKARSTWO UCZESTNICZĄCE


Anna Nosek


IV. ANEKS


BIBLIOGRAFIA „ZAGADNIEŃ INFORMACJI NAUKOWEJ” 2005-2010


Anna Stanis


Informacja dla Autorów

 I. THESES, RESEARCH, MATERIALS


Jakub Bulik


CLASS DIVISION OF THE INFORMATION SOCIETY


Jadwiga Woźniak-Kasperek


CONTENTS, DOCUMENT, OBJECT, RESOURCE - PROBLEMS NOT ONLY TERMINOLOGICAL


Justyna Adamus-Kowalska


FUNCTIONAL CLASSIFICATION’S APPLICABILITY IN MANAGING ACTS AND ARCHIVAL INFORMATION


Aneta Katarzyna Ostrowska


INFORMETRIC ANALYSIS OF AN OPEN ACCESS ELECTRONIC JOURNAL EXAMPLE OF THE EBIB BULLETIN VOL 4


II. REVIEWS


MAREK NAHOTKO: DIGITAL SCIENCE COMMUNICATION: GLOBAL DIGITAL LIBRARY IN AN ELECTRONIC INFRASTRUCTURE OF SCIENCE


Ewa Głowacka


III. CHRONICLE


LIBRARIANS WITHOUT LIBRARIES - I.E. PARTICIPATIVE LIBRARIANSHIP


Anna Nosek


IV. ANNEX


BIBLIOGRAPHY OF THE „ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ” 2005-2010


Anna Stanis


Information for Authors

Zagadnienia Informacji Naukowej 2011, nr 1
Pobierz publikację