ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY | THESES. RESEARCH. MATERIALS

Mieczysław Muraszkiewicz, Jan Szmidt, Krzysztof Zaremba, SYNAT i -ku ekosystemowi wsparcia informacyjnego nauki i uczelni polskich [SYNATi 0*F^ - Towards an Information Support Ecosystemfor Polish Science and Higher Education Institutions] 7

Tibor Koltay, Information Science in the Mirror ofthe Digital Humanities: Some Epistemological Observations [Nauka o informacji w zwierciadle humanistyki cyfrowej: kilka uwag epistemologicznych] 23

Tomasz Kulisiewicz, On Contradictions in the Assessmentof Information and Their Impact on E-government Services [O sprzecznościach w ocenie informacji oraz ich wpływie na usługi i platformy związane z e-państwem i e-zdrowiem] 32

Zbigniew Osiński, Europejskie czasopisma historyczne w bazach Scopus i Web of Science w kontekście oceny dorobku naukowego historyków w Polsce [European Historical Journals in Scopus and Web of Science Databases in the Context of the Evaluation of Polish Historians’ Achievements] 47

Stanisław Skórka, Fasety na nowo odkryte. Integrowanie systemów nawigacji i organizacji informacji [Facets Rediscovered. Integration ofNarigation and Information Organization Systems] 92

Ewa Dobrogowska-Scliłebuscli, Barbara Niedźwiedzka, Narzędzie Ewaluacji Serwisów Internetowych o Zdrowiu - wstępna faza konstrukcji oraz charakterystyka trudności metodologicznych związanych z tworzeniem instrumentu do oceny jakości internetowych zasobów informacji o tematyce zdrowotnej [Evaluation Tool fo r Health Information Websites - a Pilot Study and Characteristics o f Methodological Difficulties Associated with the Development o fa Tool fo r the Quality Assessment o f Health Information Websites] 110

Marzena Świgoń, Potencjał kariery studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz pokrewnych specjalności. Wyniki badań z lat 2010-2011 [Self-Perceived Employability ofPolish Students ofLibrary and Information Science Majors and Specializations. Results ofthe Study Conducted in the Years 2010-2011] 135

Anna Kamińska, Wykorzystanie źródeł i narzędzi elektronicznych przez polskich studentów kierunków humanistycznych [Electronic Resources and Tools Used by Polish Students of Humanities] 149

RECENZJE I OMÓWIENIA | REYIEWS

Luciano Floridi: The Ethics of Information [Etyka Informacji], Oxford 2013 (Monilca Halasz-Cysarz) 164

Wśród zagranicznych książek [Foreign Publications] (Jacek Wojciechowski) 169

Przegląd polskich nowości wydawniczych [New Polish Publications] (Anna Stanis) 176

KRONIKA | CHRONICLE

„Biblioteka, książka, informacja i Internet 2014” (Lublin, 16-17 października 2014 r.) [„Libraries, Books, Information and Internet 2014” (Lublin, October 16-17, 2014)] (Agnieszka Bajor) 180

„Europejska konferencja edukacji informacyjnej” (Dubrownik, Chorwacja, 20-23 października 2014 r.) [European Conference on Information Literacy (Dubrovnik, Croatia, October 22-23, 2014)] (Ewa Rozkosz, Zuzanna Wiorogórska) 183

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW | GUIDELINES FOR AUTHORS 188

Zagadnienia Informacji Naukowej 2014, nr 2
Pobierz publikację
e-pub
mobi