SPIS TREŚCI 1. Z . Topolski: Rola informacji w rozwoju nauk społecznych 3 2. T. Cieślak, 3. Urban: Biblioteka szkoły wyższej jako warsztat pracy naukowej i dydaktycznej 15 3. E . Damentka: Charakterystyka zbiorów informacji o stanowiskach archeologicznych w Polsce 27 4. E . Chmielewske-Gorczyce: Struktura instrukcji wyszukiwawczej 49 5. J. Sadowska: Określniki gatunkowe i językowo-etniczne w języku haseł przedmiotowych 65 Materiały i przyczynki 1. 3 . Woźniak: Tezaurus organizacji zarządzania i doskonalenia kadr 75 2. E . Chmielewske-Gorczyce: Klasyfikacja Dziesiętna Oewaye - przyszłość czy teraźniejszość? 94 3. E. Artowicz: Zastosowanie języka predykatów w systemie informacji faktograficznej w zakresie geologii 115 Recenzje i omówienia 1. Określniki w systemie języka haseł przedmiotowych - J. Sadowska 147 2. Opracowywanie analiz dokumentacyjnych w dziedzinie nauk społecznych - C. Głowacka 155 3. Informacja a przeobrażenia społeczeństwa - E. Stolarska 163 4. "Education for Information - nowe czasopismo poświęcone problemom kształcenia w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej - J. Woźniak 175 5. Katalog wydawnictw ciągłych na mikrofiszach - W . Trzebny 179 Kronika 1. Spotkanie II Grupy Roboczej ECSSIO, Bergen 18-19 II 1984 r. J. Lenart 182 2. Posiedzenie Stałej Grupy Roboczej ds. Automatyzacji MSINS. Bratysława 25-30 III 1984 r. J. Lenart 185

Zagadnienia Informacji Naukowej 1984, nr 1
Pobierz publikację