Bożenna Bojar SZANOWNI PAŃSTWO 3

I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY

Jadwiga Woźniak-Kasperek EPISTEMOLOGIA SPOŁECZNA DLA NAUKI O INFORMACJI 4

Bożenna Bojar PRZESTRZEŃ INFORMACYJNA TEKSTU 20

Wiesław Babik JĘZYK NATURALNY W WYSZUKIWANIU INFORMACJI I PROBLEMY JEGO PRZETWARZANIA 37

Anna Stanis JĘZYKI OPISU RZECZOWEGO DOKUMENTÓW W KATALOGU ONLINE BIBLIOTEK UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 48

Marek Nahotko WSPÓŁDZIAŁANIE METADANYCH W SYSTEMACH INFORMACYJNYCH 61

Agnieszka Wróbel, Grzegorz Bednarek METADANE A PROCES CIĄGŁEJ DIGITALIZACJI OBIEKTÓW BIBLIOTECZNYCH 84

Paweł Borettini INFORMACJA FARMACEUTYCZNA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ. MOTYWY, NARZĘDZIA I TECHNIKI WYSZUKIWAWCZE 105

Magdalena Sobota SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE. ANALIZA DEFINICJI 120

Grzegorz Gmiterek CYFROWY PODZIAŁ W ERZE SIECI DRUGIEJ GENERACJI 136

Marta Romańska KIOSK INFORMACYJNY W BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH DLA OSÓB Z DYSFUNKCJAMI NARZĄDU WZROKU I SŁUCHU 148

Justyna Adamus-Kowalska ZARZĄDZANIE ZASOBAMI WIEDZY W URZĘDACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 159

Stanisława Kurek-Kokocińska ROZWÓJ BIBLIOGRAFII CHOPINOWSKIEJ W POLSCE 170

II. RECENZJE I OMÓWIENIA

„FOLIA BIBLIOTHECALIA” - POLSKO-LITEWSKA BIBLIOLOGICZNA SERIA WYDAWNICZA Katarzyna Sawicka-Mierzyńska 182

III. KRONIKA

SPRAWOZDANIE Z II OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ BIBLIOGFtAFIATEORIA, PRAKTYKA, DYDAKTYKA (Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, YWrszawa 7-8 listopada 2012 r.) Grzegorz Gmiterek 186

SPFtAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ „NUKAT - AUTOSTFtADA INFORMACJI CYFROWEJ” (Biblioteka Uniwersytecka w Aferszawie, 18 marca 2013 r.) Roman Tabisz 190

Informacja dla Autorów 196

Zagadnienia Informacji Naukowej 2013, nr 1
Pobierz publikację
e-pub
mobi