SPIS TREŚCI 1. A.I. Zacharów: Optymalizacja obsługi informacyjnej w dziedzinie nauk przyrodniczych w Akademii Nauk ZSRR 3 2. B. Bugalska: Badanie potrzeb informacyjnych naukowców w eksperymentalnej obsłudze informacyjnej procesu badawczego 27 3. B. Wereszczyńska-Cisło: Specyfikacja relacji kojarzeniowych w eksperymentalnym tezaurusie i Jej wpływ na efektywność wyszukiwania informacji 39 4. W. Ogórkiewicz: Wskaźniki roli w deskryptorowym języku informacyjno-wyszukiwawczym 71 Materiały i przyczynki 1. O. Sadowska: Z problemów automatycznego wyszukiwania przedmiotowego 95 2. M. Grabowska: wprowadzanie opisów dokumentów do zautomatyzowanego katalogu centralnego bibliotek amerykańskich - OCLC 105 Recenzje i omówienia 1. Przetwarzanie informacji w postaci naturalnej - E. Artowicz 117 2. Sporządzanie charakterystyk wyszukiwawczych i streszczeń dokumentów- M. Grabowska 123 3. Biogramy polskich uczonych - A. Golińska 130 4. "Infomediery"- nowe czasopismo z zakresu informacji - W. Pindlowa 133

Zagadnienia Informacji Naukowej 1985, nr 2
Pobierz publikację