SPIS TREŚCI 1. B . Roblin Informacja naukowa dla kadr kierujących badaniami w naukach społecznych 3 2. O.I. . Głobaczew: Współpraca służb informacji naukowej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych Akademii Nauk ZSRR i Polskiej Akademii Nauk 23 3. Z . Puzdrakiewicz: Kierunki rozwoju komputeryzacji procesów informacji naukowej w Polskiej Akademii Nauk 45 4. S. Zadrożny: Niektóre zagadnienia projektowania systemów informacyjnych 73 Materiały i przyczynki 1. E . Chmielowska-Gorczyca: Tezaurus SPINES - Kontrolowany i usystematyzowany słownik z zakresu nauki i techniki dla potrzeb polityki naukowej, zarządzania i rozwoju 93 2. E . Kitlińska: EUOISEO - Europejski System Dokumentacji i Informacji w Dziedzinie Oświaty 112 3. E. Siwińska: Format wymiany zapisu danych bibliograficznych na nośniku maszynowym 121 4. M . Czujowa, W. Pindlowa: Szkolenie studentów jako użytkowników informacji naukowej w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 136 Recenzje i omówienia 1. Systemy informacyjne dla zarządzania /MIS/ - E. Stolarska146 2. Europejska Sieć Informacji - EURONET. III Kongres Europejski Systemów i Sieci Informacyjnych - B. Krygier Kronika 1. I Konferencje międzynarodowa europejskich ośrodków informacji nauk społecznych. Moskwa, 22-25 czerwca 1977 r. J. Lenart 161 2. Działalność Pracowni Szkolenia i Doskonalenia Kadr Ośrodka Informacji Naukowej PAN w 1977 r.- A.Pietrzak 166

Zagadnienia Informacji Naukowej 1977, nr 2
Pobierz publikację