SPIS TREŚCI Wstęp 5 Wykaz skrótów 9 Bibliografia Artykuły problemowe /poz. 1-112/ 11 Materiały i przyczynki /poz. 113-176/ 67 Recenzje i omówienia /poz. 177 -298/ 99 Materiały bibliograficzne /poz. 299-324/ 119 Kronika /poz. 325-521/ 123 Indeks przedmiotowy 145 Indeks autorów 158 CONTENTS Introduction 5 List of Abbreviation 3 Bibliography Articles /items 1-12/ 11 Materiał and Contributions /items 112-176/ 67 Reviews and Surveys /items 177-298/ 99 Bibliographical Materials /items 299-324/ 119 Chronicie /items 299-324/ 123 Subject Index 145 Authors* Index 158

Zagadnienia Informacji Naukowej 1978, nr 1
Pobierz publikację