SPIS TREŚCI 1. T.Wójcik: Koncepcja pisowni wspólnej w perspektywie działalności informacyjnej 2. J.Soman: Porównanie efektywności stosowania różnych systemów wyszukiwania informacji w ramach projektu INDORES 33 3. J.Zahradil: Nowy typ rejestru maszynowego — rejestr kolumnowy 47 4. Z.Słonimski: UHITEHM — jeden z systemów wyszukiwania informacji 55 Materiały i przyczynki 1. A.Czyżewicz, M. Szelęgiewicz: Europejski system gromadzenia i opracowywania danych faunistycznych dla celów bibliografii i bioindykacji 71 2. J.Pruszyńskl: Informacja naukowa w dziedzinie ochrony środowiska 79 Recenzje i omówienia 1. Teoria lingwistyczna Chomsky’ego - E.Artowicz 85 2. Systemy, służby i ośrodki informacji — E.Stolarska 90 Kronika 1. Działalność Zakładu Dokumentaocji Instytutu Historii PAN (E. Rostworowski) - 95 2. Zagadnienia informacji naukowej w Instytucie Nauk Prawnych PAK (K.Michałowska) 98 3. Działalność Ośrodka Dokumentacji i Informacji Etnograficznej przy Polskim Towarzystwie Ludoznawczym w latach 1971-1972 (B.Kopozyńska-Jaworska) 4. Kierunki działania Komisji d/s bibliotek,informacji naukowej i archiwów Polskiej Akademii Nauk (L.Łoś) 107 5. XXVI Kongres 1 Festiwal Międzynarodowego StowarzyszeniaFilmu naukowego (A.Pietrzak) 114 6. Konferencja na temat dokumentacji konserwatorskiej nabytków ruchomych w Gdańsku (H.Flak) 120 7. I Krajowa Konferencja na temat wyszukiwania informacji w Jadwisinie k/Warszawy (B.Artowicz) 122 8. VII Sympozjum Technologii Kształcenia (C. Burdziński) 125

Zagadnienia Informacji Naukowej 1973, nr 1
Pobierz publikację