SPIS TREŚCI 1. B. Krygier: Problemy informacyjno-dokumentacyjne programu "Archeologiczne Zdjęcie Polski" 3 2. H. Adler: Zapotrzebowanie na informację Biblioteczna w zakresie nauk biologicznych, doświadczalnych 13 3. E. Cheislewska-Gorczyca: Terminy zakazane /ekryptory/ w językach informacyjno-wyszukiwawczych 29 4. R. Adam: Badanie nad problemami informacji w naukach społecznych w Wielkiej Brytanii 45 5. V. Snetaćek: Możliwość tworzenia modelu potrzeb intonacyjnych użytkowników 67 Materiały i przyczynki 1. E. Cheislewska-Gorczyca: Metoda Indeksowania Relacyjnego Farradane*a 83 2. B. Sosińska: Uniwersalny Kod Semantyczny W. W. Martynowa 98 Recenzje i omówienia 1. Badania naukowe i informacja naukowa - M. Dembowska 107 2. Organizacja systemów informacji dla rzędu i administracji publicznej - E. Stolarska 113 3. Perspektywy wykorzystania państwowych banków danych do badań w naukach społecznych - E. Stolarska 119 4. Języki indeksowania i klasyfikacji - E. Chmielewska-Gorczyca 121 5. System klasyfikacyjny dla źródeł ikonograficznych - ICONCLASS - D. Jeziorska 125 Kronika 1. VIII Zjazd Bibliotekarzy Polskich, Poznań, 25-27 IX 1980 r. - K. Wyczańska 135 2. Współpraca centralnych bibliotek ekonomicznych europejskich krajów RWPG - H. Uniejewska 139 3. Niektóra formy współpracy z Ośrodkiem Informacji Naukowej Bułgarskiej Akademii Nauk - A.Golinaka, M. Szomańska 142 4. Krajowa Konferencja Sekcji Pracowników Bibliotek Ośrodków Informacji Naukowej, Warszawa 15-16 I 1981 r. - J. Wójcik 148

Zagadnienia Informacji Naukowej 1981, nr 1
Pobierz publikację