ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY

Perspektywy prasy tradycyjnej, internetowej i elektronicznej
Anna Jurzec

Metadane w archiwizacji dokumentów elektronicznych
Justyna Adamus

Zasoby biblioteczne i archiwalne w pracy infobrokera
Piotr Tafilowski

Bibliograficzna baza danych z zakresu górnictwa wegla kamiennego i inzynierii srodowiska
Bemke Magdalena

Bariery w dzieleniu sie wiedza - przeglad literatury i próba klasyfikacji
Marzena Swigon

POTRZEBY, WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI EDUKACYJNE BIBLIOTEKARZY PROWADZĄCYCH SZKOLENIA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEK W INSTYTUCJACH OCHRONY ZDROWIA W POLSCE I W NORWEGII
Niedzwiedzka Barbara, Marcin Stasiak, Urszula Zdeb, Jolanta Ciesla

RECENZJE I OMÓWIENIA

METADANE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
Michał Grzechnik

KRONIKA

MARKETING WEWNĘTRZNY I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W BIBLIOTECE

Zagadnienia Informacji Naukowej 2009, nr 2
Pobierz publikację