SPIS TREŚCI 1. J.Lenart, B. Ługowski: Uniwersytet w systemie informacji naukowej 3 2. K. Wyczańska: Biblioteka szkoły wyższej jako ośrodek informacji naukowej 27 3. A. Gzyżewicz, K. Wyczańska: Informacja naukowa w zakresie ekonomii. Wstępne badania sondażowe 47 Materiały i przyczynki 1. A. Zabielska-Helle: Działalność informacyjna Biblioteki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki 71 2. M. Litwinowicz: Centralna Biblioteka Narodowego Banku Polskiego. Badania potrzeb użytkowników 83 3. Z. Skwarnicka: Potrzeby użytkowników i służba informacyjna Biblioteki Jagiellońskiej 95 4. U. Paszkiewicz: Użytkownicy informacji naukowej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie 109 5. W. Kronman-Czajka: Udostępnianie zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie 119 Recenzje i omówienie 1. Działalność Międzynarodowego Systemu Informacyjnego Nauk Społecznych w 1979 roku - J. Lenart 127 2. Informacja naukowa we współczesnej Danii - H. Ordęga-Hessenmoller 135 Kronika 1. Sesja naukowa nt. Model biblioteki szkoły wyższej. Poznań, 17-18 XII 1979 r. —K. Śpikowska 140 2. Etnograficzna dokumentacji i archiwum naukowe w muzeum, Toruń, 14-15 III 1980 r. - E. Artowicz 147

Zagadnienia Informacji Naukowej 1980, nr 1
Pobierz publikację