I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Stanisława Kurek-Kokocińska JOACHIM LELEWEL O DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ BIBLIOGRAFA I BIBLIOTEKARZA Jadwiga Sadowska 75 LAT INSTYTUTU BIBLIOGRAFICZNEGO BIBLIOTEKI NARODOWEJ Aneta Firlej-Buzon HEURYSTYKA - GENEZA ORAZ WSPÓŁCZESNE ZASTOSOWANIA Zina Jarmoszuk KULTURA W KATALOGACH SERWISÓW INTERNETOWYCH Danuta Patkaniowska OPRACOWANIE FILOLOGII W JĘZYKU HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH KABA Grzegorz Czapnik BIBLIOTEKARSKIE KATALOGI TEMATYCZNE Ewa Mec INTERNETOWE WITRYNY INSTYTUTÓW BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ - STAN OBECNY I PERSPEKTYWY Jadwiga Sadowska HENRYK SAWONIAK II. RECENZJE I OMÓWIENIA FILOZOFICZNE UWARUNKOWANIA NAUKI O INFORMACJI Barbara Sosińska-Kalata PRZYDATNOŚĆ BAZY PSJC - POLISH SCIENTIFIC JOURNAL CONTENS W POSZUKIWANIACH INFORMACJI O POLSKICH PUBLIKACJACH Z ZAKRESU NAUK BIOLOGICZNYCH I ROLNICZYCH Małgorzata Kaczarowska I. THESIS, RESEARCH, MATERIALS Stanisława Kurek-Kokocińska JOACHIM LELEWEL ABOUT BIBLIOGRAPHERS AND LIBRARIAN*S INFORMATION WORK . Jadwiga Sadowska 75th ANNIVERSARY OF THE NATIONAL LIBRARYS BIBLIOGRAPHIC INSTITUTE Aneta Firlej-Buzon THE CONCEPT OF HEURISTICS - ITS ORIGIN AND MODERN APPLICATIONS Zina Jarmoszuk THE CONCEPT OF CULTURE IN INTERNET SERVICES* CATALOGUES Danuta Patkaniowska DESCRIPTION OF PHILOLOGICAL TEXTS IN THE KABA INFORMATION RETRIEVAL LANGUAGE Grzegorz Czapnik THEMATIC CATALOGUES IN LIBRARIES Ewa Mec WEBPAGES OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE SCHOOLS - STATE OF ART AND PERSPECTIVES Jadwiga Sadowska HENRYK SAWONIAK II. REVIEWS PHILOSOPHICAL CONDITIONS OF INFORMATION SCIENCE Barbara Sosińska-Kalata THE PSJC (POLISH SCIENTIFIC JOURNAL CONTENTS) DATA BASE*S USEFULNESS IN SEARCHING INFORMATION ABOUT POLISH PUBLICATION ON BIOLOGY AND AGRICULTURE Małgorzata Kaczarowska

Zagadnienia Informacji Naukowej 2003, nr 1
Pobierz publikację