Editorial / Od redakcji (Barbara Sosińska-Kalata).

ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY

Barbara Sosińska-Kalata, Obszary badań współczesnej informatologii (nauki o informacji) / Research domains in contemporary Information Science 9

David Nicholas, The Times They Are a-Changin’ (again!): the second, great digital transition to the mobile space / Czasy się zmieniają (znowu!): drugi wielki zwrot cyfrowy do przestrzeni mobilnej 42

Bruno Jacobfeuerborn, Is Big Data a Paradigm Challenge to Information Science? / Czy Big Data jest paradygmatycznym wyzwaniem dla nauki o informacji? 52

Jan Kaczmarek, Affective Conception of Information and Affect Representation in Information Systems / Afektywna koncepcja informacji i reprezentacje afektu w systemach informacyjnych

Małgorzata Jaskowska, Magdalena Wójcik, Skuteczność metod i technik badania użyteczności naukowych serwisów www - wnioski z testów funkcjonalnych platformy Passim / Efficiency of Methods and Techniques for Studying Usability of Scientific Websites - Conclusions Derived from Usability Tests of the Passim Platform 7

Jadwiga Sadowska, Geografia wydawnicza książek w Polsce (1999-2010) / Book Publishing Geography in Poland (1999-2010) 64

RECENZJE I OMÓWIENIA

Marzena Świgoń: Zarządzanie wiedzą i informacją. Olsztyn 2012 (Ewa Głowacka)

Polskie książki informatologiczne: przegląd nowości wydawniczych (Anna Stanis) 79

KRONIKA

„Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki” (Poznań, 17-19 kwietnia 2013 r.) (Lidia Derfert-Wolf)

„Społeczeństwo - informacja - innowacje i wyzwania ery cyfrowej”. XII Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej (Zakopane, 24-27 września 2013) (Wiesław Babik)

„Biblioteka akademicka: infrastruktura - uczelnia - otoczenie” (Gliwice, 24-25 października 2013 r.) (Maja Wojciechowska)

„International udc Seminar 2013. Classification & Visualization: Interfaces to Knowledge” (Haga, Holandia, 24-25 października 2013 r.) (Bartłomiej Włodarczyk)

Zagadnienia Informacji Naukowej 2013, nr 2
Pobierz publikację
e-pub
mobi