SPIS TREŚCI 1. O . Lenart, B. Ługowski: Aktualna zagadnienie budowy Systemu Informacji o Naukach Społecznych 3 2. O. Ungurian : Katagoria semantyczna wymiaru "Przadmiot dokumentu" 29 3. O. Sadowska: Gramatyka pozycyjna w języku haseł przedmiotowych 55 4. L.Jankowski: Zastosowania komputeryzacji przy zaopatrzeniu w literaturę dziedzinowych systemów informacyjnych 69 5. T. Łapacz: Przysposobianie biblioteczne w ocenie studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Porównanie efektywności dwóch metod prowadzenia zajęć 33 Materiały i przyczynki 1. B. Sosińska: O tzw. relacjach fazowych w teorii języków informacyjnych 111 2. E. Gering: Możliwości wykorzystania zbiorów informacji Zautomatyzowanego Międzynarodowego Systemu Informacyjnego Nauk Społecznych do badań naukometrycznych 135 Recenzje i omówienia 1. Kształcenie użytkowników informacji w szkołach wyższych w Polsce - T. Łapacz 142 2. Nieformalne procesy komunikacji naukowej – D. Konieczna 157 3. Problemy rzeczowego opracowania informacji A.C . Foskette – B.Sosińska 157 4. O nowej propozycji typologii języków informacyjnych - E. Artowicz 152 5. System informacji naukowej w Japonii - E . Stolarska 167 Kronika 1. Spotkanie II Grupy roboczej ECSSID. Wiedeń 31 I - 1 II 1983 r. – J. Lenart 176 2. Narada ws. sprawie automatyzacji MSINS i koordynacji gromadzenia zbiorów. Praga. 25-23 IV 39S3 r. - J. Lenart 179 3. Posiedzenie Rady Koordynacyjnej Systemu Informacji o Naukach Społecznych SINTO. Warszawa, 29 IV 1983 r. J. Lenart 134 4. Informacja dla nauki. Sympozjum w dziesięciolecie działalności poznańskiego Oddziału Ośrodka Informacji Naukowej PAN. Poznań, C3 V 2933 r. H. Ganińska 195 5. VIII Posiedzenie Rady Międzynarodowego Systemu Informacyjnego Nauk Społecznych, Tyrnowo Wielkie /Bułgaria/. 20-25 VI 1983 r. J. Lenart

Zagadnienia Informacji Naukowej 1983, nr 1
Pobierz publikację