I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Wiesław Babik - ZARZĄDZANIE WIEDZĄ WE WSPÓŁCZESNYCH SYSTEMACH INFORMACYJNYCH Ewa Głowacka - MODEL UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH PRACOWNIKA USŁUG INFORMACYJNYCH Stanisława Kurek-Kokocińska - BIBLIOTEKA W OPINII UŻYTKOWNIKÓW (A.D. 2004) Dagmara Sawicka - W KOLEJCE DO SIECI. RAPORT O WYKORZYSTANIU INTERNETU PRZEZ STUDENTÓW WYŻSZYCH UCZELNI Teresa Kołacz - Z HISTORII PROGRAMU CIP - CATALOGUING IN PUBLICATION Paweł Włodarczyk, Piotr Picheta, Piotr Miodunka - DOKUMENTY ELEKTRONICZNE NA NOŚNIKACH OPTYCZNYCH W POLSKICH BIBLIOTEKACH NAUKOWYCH Lidia Derfert-Wolf - BAZTECH - BAZA DANYCH O ZAWARTOŚCI POLSKICH CZASOPISM TECHNICZNYCH II. RECENZJE I OMÓWIENIA O KULTURZE ORGANIZACYJNEJ W BIBLIOTEKACH - Grażyna Jaroszewicz III. KRONIKA JĘZYK I TECHNOLOGIA 2005 - Wiesław Babik IV. ANEKS BIBLIOGRAFIA ZAGADNIEŃ INFORMACJI NAUKOWEJ 1999-2004 - Oprac. Zina Jarmoszuk I. THESIS, RESEARCH, MATERIALS Wiesław Babik - KNOWLEDGE MANAGEMENT IN MODERN INFORMATION SYSTEMS Ewa Głowacka - THE MODEL OF INFORMATION PROFESSIONALS1 O.UALIFICATIONS Stanisława Kurek-Kokocińska - LIBRARY IN THE USERS* OPINIONS (A.D. 2004) Dagmara Sawicka - OUEUING TO THE WEB. THE REPORT ON INTERNET USAGE AMONG THE STUDENTS Teresa Kołacz - THE HISTORY OF THE CIP (CATALOGUING IN PUBLICATION) PROGRAMME Paweł Włodarczyk, Piotr Picheta, Piotr Miodunka - ELECTRONIC DOCUMENTS ON CDS IN POLISH RESEARCH LIBRARIES Lidia Derfert-Wolf - BAZTECH - THE DATABASE OF THE POLISH TECHNOLOGICAL JOURNALS* CONTENTS II. REVIEWS ABOUT ORGANISATIONAL CULTURE IN LIBRARIES - Grażyna Jaroszewicz III. CHRONICLE LANGUAGE AND TECHNOLOGY 2005 - Wiesław Babik IV. ANNEX BIBLIOGRAPHY OF „ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ" 1999-2004 - Zina Jarmoszuk

Zagadnienia Informacji Naukowej 2005, nr 1
Pobierz publikację