Zobacz zapowiedź drugiego numeru 2016

ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY | THESES. RESEARCH. MATERIALS

 • Laurence Favier, Humanities Crowdsourcing [Crowdsourcing w humanistyce]
 • Chris Biedermann, Cybersecurity and the Internet of Things [Cyberbezpieczeństwo i Internet Rzeczy]
 • Piotr Tafiłowski, Architektura informacji jako problem badawczy informatologii [Information Architecture as a Research Problem within the Frame of Information Science]
 • Marzena Świgoń, Porównanie samooceny potencjału zawodowego niemieckich i polskich studentów kierunków i specjalności info- i bibliologicznych [The Comparison of Self-Perceived Employability of German and Polish Students of Library and Information Science Majors and Specializations]
 • Mariusz Luterek, Polish Public Libraries as Intermediaries in Accessing Information and Public Services (e-Government) in the Opinion of Librarians [Polskie biblioteki publiczne jako pośrednicy w dostępie do informacji i usług publicznych (e-Government) w opiniach bibliotekarzy]
 • Maria Przastek-Samokowa, Czym jest humanistyka cyfrowa? Pole semantyczne pojęcia (zarys) [Digital Humanities – a Draft of the Semantic Field of the Concept]
 • Teresa Zachara, Technologia cyfrowa w muzeach narracyjnych na przykładzie Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN [Digital Technology in the Narrative Museums on the Example of the Warsaw Rising Museum and POLIN Museum of the History of Polish Jews]
 • Jakub Opas, Wykorzystanie metody person w projektowaniu usług bibliotek szkół wyższych [The Personas Method in Designing University Library Services]

RECENZJE I OMÓWIENIA | REVIEWS

 • Wśród zagranicznych książek [Foreign Publications] (Jacek Wojciechowski)
 • Przegląd polskich nowości wydawniczych [New Polish Publications] (Anna Stanis)

KRONIKA | CHRONICLE

 • XIV Międzynarodowa Konferencja ISKO „Knowledge Organization for a Sustainable World: Challenges and Perspectives for Cultural, Scientific, and Technological Sharing in a Connected Society” (Rio de Janeiro, 27–29 września 2016) [The 14th International ISKO Conference “Knowledge Organization for a Sustainable World: Challenges and Perspectives for Cultural, Scientific, and Technological Sharing in a Connected Society” (Rio de Janeiro, September 27–29, 2016)] (Wiesław Babik, Katarzyna Materska)
 • Międzynarodowa Konferencja „Digital Humanities Centres: Experiences and Perspectives” (Warszawa, 8–9 grudnia 2016) [International Conference „Digital Humanities Centres: Experiences and Perspectives” (Warsaw, December 8–9, 2016] (Anna Kamińska)

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW | GUIDELINES FOR AUTHORS

Zagadnienia informacji Naukowej 2016, nr 2
Pobierz publikację
e-pub
mobi