SPIS TREŚCI 1. W. Markiewicz: Stan i perspektywy rozwoju nauk społecznych w Polsce 3 2. W.A. Winogradow: Problemy rozwoju informacji w naukach społecznych 19 3. J. Lenart: Główne zagadnienia budowy krajowego systemu informacyjnego nauk społecznych w Polsce 29 4. W. Marciszewski: Miejsce słów kluczowych w strukturze tekstu 47 5. S. Zadrożny: Niektóre zagadnienia wyszukiwania informacji 73 6. A. Leligdowlcz, T. Derlińska, I. Grochowska, E.Malicka: Badanie potrzeb użytkowników medycznej informacji naukowej 99 Materiały i przyczynki 1. H. Więckowska: Nowo programy studiów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na tle światowych tendencji programowych 135 2. I.S. Dugenowa: Wykorzystania emc i fotoskładu do przygotowania wydawnictw informacyjnych WINITI 150 Recenzje i omówienia 1. Problemy budowy języków informacyjno-wyszukiwawczych dla nauk społecznych - E. Artowicz 162 2. Wstęp do teorii wyszukiwania informacji - B. Krygier 166 3. Słownik informatyki - M. Thieme 171 4. Technika COM w systemach informacji - E. Stolarska 173 Kronika 1. Rola informacji naukowo-technicznej w regionie. Sesja naukowa, Poznań, 17 listopada 1975 r. -H.Ganińska 176 2. Budom mikrofiszowego systemu informacji naukowej Akademii nauk krajów członkowskich RWPG. Międzynarodowe spotkanie konsultacyjne, Poznań 8-12 grudnia 1975 r. - C. Burdziński 182 3. Nowoczesna dydaktyka na użytek studiów wyższych bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Seminarium, 17-18 lutego 1976 r. - K. Wyczańska 185 4. Komisja do Spraw Bibliotekarzy i Dokumentalistów Sekcji Nauki ZG ZNP - K. Wyczańska 188 5. Wydawnictwa Ośrodka Informacji Naukowej PAN 191

Zagadnienia Informacji Naukowej 1976, nr 1
Pobierz publikację