SPIS TREŚCI 1. B. Krygier: Rozwój zapisu informacji w systemach przekazu 3 2. B. Sosińska: Konotacja wyrażeń języków informacyjno-wyszukiwawczych 15 3. A. Królikowska: Informacyjna obsługa badań podstawowych z zakresu nauk technicznych 39 4. C. Andonowa: Informacja naukowa w zakresie sterowanie procesami społecznymi 55 5. Z. Hireiova: Badanie potrzeb uczonych w Centralnej Bibliotece Słowackiej Akademii Nauk 69 Materiały i przyczynki 1. J. Sadowska: Kierunki badań nad opracowaniem przedmiotowym zbiorów bibliotecznych w ZSRR 81 2. M. Grabowska: Amerykanek. Zautomatyzowany System Informacji Prawniczej oraz Informacji Prasowej - LEXIS/NEXIS 89 3. K. Choros: Automatyczne indeksowanie lingwistyczne dokumentów w języku francuskim 103 Recenzje i omówienia 1. Relacja między planem treści i planem wyrażania w Językach informacyjno-wyszukiwawczych - B. Sosińska 123 2. Psychologiczne podstawy przetwarzania informacji - E. Artowicz 131

Zagadnienia Informacji Naukowej 1986, nr 2
Pobierz publikację