ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY

JĘZYKI INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZE WCZORAJ, DZIŚ... CZY JUTRO?
Bożenna Bojar

METODA DELFICKA W BADANIACH NAUKI O INFORMACJI I BIBLIOTEKOZNAWSTWA W XXI WIEKU
Sabina Cisek

NAUKOWE CZASOPISMA TURYSTYCZNE W POLSCE W LATACH 1990-2007
Dorota Chłopkowska

BAZA DANYCH O STUDENTACH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 1850-1918
Marek Mariusz Tytko

INTERAKTYWNE NARZĘDZIA INTERNETOWE W PROMOCJI WIZERUNKU BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
Agnieszka Korzeń

WSPÓŁCZESNY SYSTEM INFORMACJI KONSUMENCKIEJ W POLSCE
Joanna Grotowska Grotowska

SIMPLE KNOWLEDGE ORGANIZATION SYSTEM (SKOS) - REPREZENTACJA WIEDZY W SIECIOWYCH SYSTEMACH ORGANIZACJI WIEDZY
Marcin Roszkowski

CZY MAMY DWA „GEOGRAFICZNE DIALEKTY” POLSKIEGO MESH’A?
Anastazja Śniechowska-Karpińska

EUROPEANA - CYFROWA KOLEKCJA EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTURY
Agata Bożek, Lena Kamińska-Mazur

RECENZJE I OMÓWIENIA

FORUM BIBLIOTEK MEDYCZNYCH
Andrzej Kempa

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU INFORMACJI NAUKOWEJ I STUDIÓW BIBLIOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008
Robert Brzóska

Zagadnienia Informacji Naukowej 2009, nr 1
Pobierz publikację