SPIS TREŚCI 1. K. Wyczańska: Prace nad materiałem faktograficzny, dotyczącym Wielkiej Emigracji 3 2. K. Subieta: System informacyjny "Wielka Emigracja" 17 3. W. Richter, H. Dresel: Informacja naukowa w dziedzinie kierowania i planowania badań podstawowych jako czynnik intensyfikacji 41 4. I. Klempner: Biblioteki i służby informacyjne w USA. Stan aktualny oraz perspektywy rozwoju 61 5. E. Artowicz: Uwarunkowania zewnętrzne budowy Języków informacyjnych 87 6. E. Chmielewska-Gorczyca: Typy i formy odsyłaczy w językach informacyjno-wyszukiwawczych 109 Materiały i przyczynki 1. N.A. Paszczenko: Wybrane problemy indeksowania dokumentów 128 2. E. Szłapczynska: Działalność Ośrodka Informacji Centralnej CINTE 149 3. H. Dąbkowski: Informacja naukowa, techniczna i ekonomiczna w ocenie ekonomistów 157 Recenzje i omówienia 1. Historyczne i współczesne problemy indeksowania - E. Artowicz 167 2. Sieci -biblioteczne i informacyjne w Wielkiej Brytanii - E. Artowicz 176 3. System informacji w badaniach naukowych - B. Krygier 186 4. Wprowadzenia do informatyki - Cz. Mazur 188 Kronika 1. Kształcenie i doskonalenie kadr dla potrzeb SINTO. Sesja naukowa, Poznań. 18 I 1960 r. - M. Nawrocka 192 2. Kształcenia użytkowników informacji naukowej w szkołach wyższych. II robocze spotkanie wykładowców przedmiotu"Podstawy informacji naukowej". Jarocin, 9-15 IV 1980 r. - W. Gabrysz ; 194 3. Budowa Międzynarodowego Systemu Informacji Nauk Społecznych. Posiedzenie specjalistów ośrodków informacji krajów socjalistycznych. Moskwa. 18 III - 15 IV 1980 r. - E. Artowicz 197 4. V Posiedzenie Rady Międzynarodowego Systemu Informacji Nauk Społecznych. Berlin, 22-28 VI 1980 r. J.Lenart 199

Zagadnienia Informacji Naukowej 1980, nr 2
Pobierz publikację