SPIS TREŚCI 1. B.Ługowski: Problemy optymalizacji systemu informacji naukowe j 3 2. W.Marciszewski: Relacje tematyczno-hierarchiczne w językach deskryptorowych 35 3. M.Załęska: Indeks przedmiotowy. Główne zagadnienia związane z opracowywaniem indeksów do tablic UKD 53 4. H.Wagnerowa: Funkcje informacyjne sieci bibliotecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego 79 Materiały i przyczynki 1. Z.Skwarnioka: Potrzeby Informacyjne doktorantów (kierunek studiów: psychologia, socjologia, górnictwo, metalurgia) 99 2. E.Stolarska: Zagadnienia automatycznego indeksowania 123 3. G.Rozsa: Automatyka w działalności informacyjnej a dojrzałość organizacyjna instytucji 143 4. W.Piasecki: Składowanie zbiorów zdezaktualizowanych 153 Recenzje i omówienia 1. Roczniki nauki i techniki informacji - E.Stolarska 170 2. Analiza wyszukiwania informacji - E.Stolarska 175 Kronika 1. Organizacja, zadania i prace Archiwum PAN-Z.Kolankowski 181 2. Międzynarodowa .Wystawa "Jednolity System Elektronicznych Maszyn Cyfrowych - RIAD" - S.Bonkowiez-Sittauer, C.Dziadosz 188 3. Kolokwium "Information und Dokumentation Oberhof (NRD), grudzień 1973 r . 212 4. Kolokwium ośrodków informacji Akademii Nauk Polski i NED w Erfurcie (NRD), grudzień 1973 r 214

Zagadnienia Informacji Naukowej 1973, nr 2
Pobierz publikację