Spis treści I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Bożenna Bojar POLE INFORMACYJNE. DOKUMENTACYJNE, TEMATYCZNE, SEMANTYCZNE CZY LEKSYKALNE? Zina Jarmoszuk POLE DOKUMENTACYJNE WYBRANYCH SYSTEMÓW I JĘZYKÓW INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYCH O KULTURZE Jadwiga Woźniak INTERNET - SPOJRZENIE Z PERSPEKTYWY ORGANIZACJI INFORMACJI Stanisława Kurek-Kokocińska ZWIĄZKI JĘZYKA NATURALNEGO I JĘZYKÓW INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYCH - NA PRZYKŁADZIE JĘZYKA HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH Małgorzata Kisilowska TERMINOLOGIA Z ZAKRESU PIELĘGNIARSTWA W WYBRANYCH POLSKICH JĘZYKACH INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYCH (KABA, JHP BN, PTM GBL, MESH.PL) Jacek Tomaszczyk ZASADY PROJEKTOWANIA INTERFEJSÓW Cezary Dziutka ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM W BIBLIOTEKACH I OŚRODKACH INFORMACJI II. RECENZJE I OMÓWIENIA O ARCHITEKTURZE INFORMACJI Aneta Firlej-Buzon O KSIĄŻCE JADWIGI SADOWSKIEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ: STUDIUM ANALITYCZNO-PORÓWNAWCZE Jolanta Hys I. THESIS, RESEARCH, MATERIALS Bożenna Bojar INFORMATION, DOCUMENTATION, SUBJECT. SEMANTIC, OR LEXICAL FIELD? Zina Jarmoszuk DOCUMENTATION FIELD IN SELECTED INFORMATION-RETRIEVAL LANGUAGES AND SYSTEMS FOR CULTURE Jadwiga Woźniak INTERNET -IN THE ASPECT OF INFORMATION*S ORGANISATION Stanisława Kurek-Kokocińska NATURAL AND INFORMATION-RETRIEVAL LANGUAGES* RELATIONS - EXAMPLE OF THE SUBJECT HEADINGS SYSTEM Małgorzata Kisilowska NURSING TERMINOLOGY IN SELECTED POLISH INFORMATION-RETRIEVAL LANGUAGES (KABA, NL SIS, PMT GBL, MESH.PL) Jacek Tomaszczyk THE RULES OF INTERFACES* DESIGN Cezary Dziutka OPERATIONAL RISK MANAGEMENT IN LIBRARIES AND INFORMATION CENTRES II. REVIEWS ABOUT ARCHITECTURE OF INFORMATION Aneta Firlej-Buzon ABOUT JADWIGA SADOWSKA*S NATIONAL LIBRARYS SUBJECT INDEXING SYSTEM ANALYTICAL AND COMPARATNE STUDY Jolanta Hys

Zagadnienia Informacji Naukowej 2004, nr 1
Pobierz publikację