SPIS TREŚCI 1. B. Ługowski: Rozwój usług informacyjnych w latach 1979-1980, projektowany przez Ośrodek Informacji Naukowej PAN 3 2. E. Artowicz: Metodyka analityczno-syntetycznego opracowań dokumentów wprowadzanych do systemów informacyjnych /na przykładzie systemu AWION/ 27 3. J. Kopania: Logiczna rekonstrukcja deskryptora 55 4. E. W. Łastowska: Wydawnictwa informacyjne WINITI w zakresie nauk biologicznych 65 5. M. Gołembiowaki: Potrzeby informacyjne użytkowników informacji archiwalnej 85 6. M.I. Lewsztejn: Zastosowanie nowoczesnych urządzeń do fotoskładu i druku wydawnictw informacyjnych WINITI 111 Materiały i przyczynki 1. E. Chmielewska-Gorczyca: Tezaurus UNESCO z dziedziny oświaty, nauk ścisłych, nauk społecznych, kultury i komunikacji 131 2. H, Domańska, B. Zamojska: Propozycje zmiany układu karty informacyjnej Centralnego Systemu Informacji o Pracach Naukowo-Badawczych SYNABA 145 Recenzje i omówienia 1. Słownik terminologiczny informacji naukowej - H. Unlejewska 149 2. Semantyka i pragmatyka języka naturalnego w ujęciu T.A. van Dijka - H. Święczkowska 152 3. Tezaurus zagadnień lingwistyki teoretycznej i stosowanej /Automatyczne przetwarzanie tekstu/ - W. Ogórkiewicz. B. Wereszczyńska-Cisło 162 Kronika 1. Konferencja nt. Zastosowania mikroform w bibliotekarstwie i informacji naukowej, Warszawa, 5-6 XII 1978 r. - K. Wyczańska 184 2. 38 Posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego ds. Klasyfikacji Nauk Społecznych FIO /FIO/C/3/ i Komisji Klasyfikacyjnych Nauk Społecznych, Warszawa-Sulejówek, 14-18 V 1979 r. - A. Pietrzak 188 3. II Ogólnokrajowa Narada polskich bibliotek ekonomicznych. Warszawa, 27 VI 1979 r. - A. Zabielska-Helle, K. Wójcik 193 4. IV Posiedzenie Rady Międzynarodowego Systemu Informacyjnego Nauk Społecznych, Budapeszt, 2-7 VII 1979 r. - J. Lenart 197

Zagadnienia Informacji Naukowej 1979, nr 1
Pobierz publikację